Paczka dla ukraińskiej rodziny

Paczka dla Ukrainy

W związku z ciągle pogarszającą się sytuacją na Ukrainie zachęcamy Księży Proboszczów i Wspólnoty Parafialne do włączenia się do akcji pomocy poszkodowanym i ubogim mieszkańcom tego kraju. Caritas Diecezji Sosnowieckiej w raz z wieloma ludźmi dobrej woli włącza się w ogólnopolską akcję Paczka dla Ukrainy, w ramach której każdy zainteresowany może w geście solidarności do końca marca przesłać bezpłatnie, dzięki współpracy z Pocztą Polską, paczkę z żywnością i odzieżą dla wybranej ukraińskiej rodziny, która z powodu trudnej sytuacji politycznej i ekonomicznej w tym kraju znalazła się w pilnej potrzebie.

Paczka nie powinna być cięższa niż 20 kg. Dzięki zaangażowaniu Caritas Polska dysponujemy zweryfikowaną przez Caritas ukraińską listą kilkudziesięciu rodzin z okolic Czortkowa w obwodzie tarnopolskim, zawierającą podstawowe informacje o liczebności i potrzebach danej rodziny. Osoby gotowe do wysyłki paczki prosimy o kontakt z Panem Łukaszem Zychem (tel: 664 787 839, e-mail: lukaszzych @caritas.pl), który przekaże dane potrzebujących rodzin niezbędne do dokonania wysyłki. W związku z krótkim terminem akcji (31 marzec) prosimy o niezwłoczne dokonywanie zgłoszeń! Poniżej zamieszczamy informację co do szczególnych zaleceń, według których powinny być przygotowane paczki. Poprzez wysłanie paczki z pomocą buduje się solidarność i wdzięczność, która może trwać przez wiele pokoleń. Pamiętajmy, że nie tak dawno również my, Polacy, mogliśmy się cieszyć bardzo podobnym wsparciem.

 

Poniżej zamieszczamy instrukcję pomocną przy przygotowaniu paczki:

1. Paczkę można wysłać bezpłatnie do końca marca.

2. Zaleca się załączenie listu do rodziny, by w ten sposób wyrazić swoją solidarność i nawiązać kontakt osobisty (można pisać po polsku).

3. Paczkę nie może ważyć więcej niż 20 kg. Może ją nadać każda osoba fizyczna. Jedna osoba fizyczna może wysłać tylko jedną paczkę.

4. Wartość rzeczowa paczki nie może przekraczać 300 euro.

5. Zawartość paczki może stanowić:

  • żywność opakowana fabrycznie do 10 kg, z wyłączeniem produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego;
  • odzież nowa.

6. Na paczce należy umieścić, oprócz nazwiska proboszcza i adresu parafii ukraińskiej, napisy: numer identyfikacyjny rodziny otrzymany w informacji od Caritas, napis DLA UKRAINY oraz napis RODZINA RODZINIE;

7. Paczki mogą być nadawane jedynie w punktach Poczty Polskiej.

8. Paczki nie mogą być nadawane jako priorytetowe oraz jako paczki z zadeklarowaną wartością.

"Prawdziwa cywilizacja nie polega na sile, ale jest owocem zwycięstw nad samym sobą, nad mocami niesprawiedliwości, egoizmu i nienawiści, które są zdolne zniekształcić prawdziwe oblicze człowieka"