Podnieś rękę Boże Dziecię!

Oplatek

Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą,
dom nasz i majętność całą,
i wszystkie wioski z miastami,
błogosław naszą grodziecką parafię!

  

Naszym Drogim Parafianom z Grodźca i Gródkowa, Czcigodnym Gościom, tym, którzy przyjechali na Święta do rodziców i rodziny, moim współpracownikom, każdemu z Was na Święta Bożego Narodzenia życzę: radości i dobroci od ludzi oraz niosącego pokój błogosławieństwa Bożego. Niech przyjście Jezusa rozświetla nadzieją codzienną drogę życia i staje się źródłem niewyczerpalnej ufności w moc dobra, które zawsze zwycięża. Niech Boże Narodzenie dokona się w nas i przynosi trwałe owoce w Nowym 2018 Roku.

 

Podchodząc do żłobka, w tym roku z racji remontu prezbiterium, umieszczonego w bocznej nawie świątyni, po raz kolejny spotkamy figurkę Dzieciątka, które przybyło do nas z Betlejem, figurkę, która leżała na miejscu narodzenia Pana! Klęknijmy przed Tajemnicą Bożego Słowa.

Dziękuję tym wszystkim, którzy przygotowali tę świątynię na Święta! Księdzu Pawłowi, Diakonowi Grzegorzowi i jego pomocnikom za wykonanie przepięknej szopki, Panom za wycięcie i oprawienie choinek, tym wszystkim, którzy przyszli, aby je udekorować, Paniom za posprzątanie kościoła, Panu organiście, Dziecięcemu Zespołowi „ZIARNO” za przygotowanie i poprowadzenie pięknego czuwania przed Pasterką, ministrantom. Po prostu każdemu, kto uczynił jakikolwiek najmniejszy gest, abyśmy atmosferę tych Świat poczuli w pełni!

Życzę owoców ducha: pokoju, miłości, cierpliwości, wierności, radości, uprzejmości, dobroci, nade wszystko świętości. Niech zdrowie Was nie opuszcza, błogosławieństwo Nowonarodzonego niech będzie przy Was, uśmiech niech nie schodzi z Waszej twarzy, a radość niech opromienia Wasze serca. Szczęść Boże!

"Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna".