sdm
msze św w niedziele
msze św w tygodniu

Pielgrzymka do Kalisza, Lichenia i Torunia

Pielgrzymka do Lichenia

W dniach 13 i 14 kwietnia 2018 roku odbyła się pielgrzymka będzińskiego Dekanatu św. Jana Pawła II, w tym naszej parafii św. Katarzyny do Kalisza, Lichenia i Torunia. Pielgrzymkę rozpoczęliśmy od Mszy Świętej w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, w której uczestniczyliśmy przy cudownym obrazie Świętej Rodziny.

Po Eucharystii jeden z posługujących kapłanów w Sanktuarium oprowadził nas po podziemiach kościoła, w których to znajduje się Kaplica Męczeństwa i Wdzięczności. Powstała w 1970 r. z inicjatywy księży, którzy przeżyli w obozie w Dachau. Podczas okupacji hitlerowskiej w czasie II wojny światowej w obozach księża i klerycy modlili się do Boga za pośrednictwem św. Józefa. 19 marca 1941 r. księża polscy ponowili akt oddania św. Józefowi, a końcem kwietnia dzięki Bożej Opatrzności cudownie zostali wyzwoleni przez grupę amerykańskich żołnierzy. Pielgrzymki kapłanów i byłych więźniów obozu Dachau przyczyniły się do rozsławienia Sanktuarium i wzrostu kultu św. Józefa nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

Następnie nasza pielgrzymka udała się do Lichenia. Tam przeszliśmy drogą krzyżową w lasku Grąblińskim i w godzinie Miłosierdzia modliliśmy się w Kaplicy Jubileuszowej, która została wzniesiona na pamiątkę 150. rocznicy objawień w Licheniu. W tej kaplicy umieszczona jest rzeźba przedstawiająca postać Matki Bożej z objawień licheńskich. Trzyma Ona w dłoni orła i różaniec. Obok Maryi znajdują się postacie aniołów.

Pierwszy dzień zakończyliśmy przy Pani Licheńskiej. Uczestniczyliśmy w nabożeństwie różańcowym, zwiedziliśmy Sanktuarium oraz podczas Apelu Maryjnego udaliśmy się ze świecami w procesji po placu sanktuaryjnym.

Drugiego dnia z Lichenia udaliśmy się do Torunia, by tam uczestniczyć już w Diecezjalnej Pielgrzymce do Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Dziękując za pontyfikat naszego Papieża, przez Jego orędownictwo i Matki Bożej modliliśmy się do Boga za nasze rodziny, parafie oraz we wszystkich intencjach, które pielgrzymi nosili w sercach.

Sylwia Gajos

 

Zdjęcia z pielgrzymki dostępne TUTAJ

"Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać".