O Bierzmowaniu

Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej jest umocnieniem poprzez Dary Ducha Świętego do życia w pełni Chrystusem.

W środę 12 maja podczas Mszy św. o godz. 18.00 nasza młodzież z rąk J. E. Ks. Bp. Dr. Grzegorza Kaszaka przyjęła Sakrament Bierzmowania.

Przygotowywali się do tego wydarzenia pod przewodnictwem ks. Pawła od października 2009 roku. Poprzez katechizację w szkole, liczne spotkania i udział w nabożeństwach wkraczali powoli na drogę pełni wiary. Trzeba nam teraz żarliwej modlitwy, aby kolejne dni przeżywali w duchu głębokiej wiary i zawierzenia, a nade wszystko, aby wytrwali przy Chrystusie do końca swego życia. Drodzy Parafianie, pamiętajcie proszę o tych naszych młodych przyjacielach w modlitwie.

Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej przyjęli:

 1. Barcikowska Magdalena (KATARZYNA)
 2. Białas Ewelina (ZUZANNA)
 3. Bożkiewicz Paula (KINGA)
 4. Brela Dawid (TOMASZ)
 5. Bryła Natalia (WERONIKA)
 6. Celka Daniel (PIOTR)
 7. Czaja Sonia (JULIA)
 8. Czajer Urszula (KATARZYNA)
 9. Drożdż Kamila (TERESA)
 10. Drożdż Michał (GRZEGORZ)
 11. Duda Anna (MAGDALENA)
 12. Gęca Grzegorz (JERZY)
 13. Janik Rafał (PAWEŁ)
 14. Jaworski Łukasz (ADRIAN)
 15. Karlik Monika (MAGDALENA)
 16. Keller Mateusz (JAKUB)
 17. Kopycka Anna (ANTONINA)
 18. Koterwa Karolina (URSZULA)
 19. Kowalik Karol (ALFRED)
 20. Kozłowski Bartłomiej (ADAM)
 21. Król Agnieszka (WERONIKA)
 22. Kwaśniak Maciej (DAWID)
 23. Lisowski Jakub (DARIUSZ)
 24. Łukasik Małgorzata (JANINA)
 25. Pikul Sara (KAROLINA)
 26. Prostacki Przemysław (KRZYSZTOF)
 27. Sikorski Kamil (PIOTR)
 28. Sobisz Aleksandra (ANTONINA)
 29. Sobisz Ewa (ZOFIA)
 30. Sopala Agnieszka (MARIA)
 31. Stępień Ewelina (JULIA)
 32. Swoboda Kamil (PIOTR)
 33. Sziga Łukasz (DAWID)
 34. Szurgot Dawid (ARTUR)
 35. Tabaka Dariusz (KRZYSZTOF)
 36. Wieśniak Karolina (KINGA)
 37. Witerska Aneta (JULIA)
 38. Wojtyra Angelina (KINGA)
 39. Zębala Radosław (ŁUKASZ)
"Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością".