sdm
msze św w niedziele
msze św w tygodniu

Nasz Kościół, nr 460 (16.09.2018r)

ROZWAŻANIA NAD SŁOWEM BOŻYM

Słowa Ewangelii według świętego Marka:

Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: "Za kogo uważają Mnie ludzie?" Oni Mu odpowiedzieli: "Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków". On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?" Odpowiedział Mu Piotr: "Ty jesteś Mesjasz". Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: "Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku". Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: "Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je". Mk 8, 27-35

Trzeba ustawicznie kontrolować siebie samego i sprawdzać, według jakiego wzoru człowiek kształtuje swoje życie. Trzeba podchodzić do tego Boskiego pionu, by dostrzec wszelkie odchylenie od Niego. Nie wystarczy wysłuchać pięknych nauk Jezusa, trzeba mieć odwagę kształtować życie w oparciu o wzór, jaki w Nim mamy. Za wiele dziś słów, za mało cichego trudu rzeźbienia własnego serca na wzór i podobieństwo Serca Zbawiciela. Tymczasem tylko to jest drogą do ewangelicznych wartości.

ks. Edward Staniek

 

SREBRNY JUBILEUSZ KAPŁAŃSTWA KS.PROBOSZCZA

4 września 2018 r. przeżyliśmy w naszym parafialnym kościele uroczystość z okazji 25-lecia święceń kapłańskich ks. Proboszcza Piotra Pilśniaka. Mszę Świętą sprawował i homilię wygłosił Jego Ekscelencja ks. Biskup Grzegorz Kaszak. Pasterz podkreślił znaczenie powołań kapłańskich i trudnej pracy każdego kapłana. Po Mszy Świętej było wiele życzeń dla Jubilata, składanych przez przedstawicieli grup parafialnych oraz zespołu “Grodźczanie”. Ciekawym momentem na zakończenie uroczystości było wystąpienie p. Stefanii Urgacz, która w pięknym, wierszowanym “sprawozdaniu” przedstawiła wszystkim obecnym dokonania ks. Proboszcza Piotra w naszej parafii - od momentu Jego przybycia do Grodźca - do chwili obecnej. Wystąpienie przyjęto gromkimi oklaskami. Mamy nadzieję, że ks. Proboszczowi starczy sił i zapału, a przede wszystkim zdrowia, do dalszego działania z Bożą pomocą i nieustającą opieką Matki Bożej - na następne i następne lata posługi kapłańskiej. Szczęść Boże.

Jadwiga i Jerzy Wieczorkowie

 

 

Redakcja: Jadwiga i Jerzy Wieczorek, Grzegorz Pieńkowski, Ks. Piotr Pilśniak

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Życzenia, artkuły oraz wiersze można przysyłać pocztą elektroniczną na adres NK.

Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzenia korekty nadesłanych tekstów.

Nr konta parafii: 42 2490 0005 0000 4500 3360 5563

"Powstań, ty, który już straciłeś nadzieję. Powstań, ty, który cierpisz. Powstań, ponieważ Chrystus objawił ci swoją miłość i przechowuje dla ciebie nieoczekiwaną możliwość realizacji"