przeczytaj o projekcie dofinansowanym z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
msze św w niedziele
msze św w tygodniu

Nasz Kościół, nr 472 (09.102.2018r)

ROZWAŻANIA NAD SŁOWEM BOŻYM

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza:

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: „Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”.

W codziennym życiu zdarza się nam spotykać ludzi bardzo krytycznych i wymagających, którzy łatwo dostrzegają nasze wady i błędy, obnażając je ciętym językiem. Zazwyczaj nie darzymy ich sympatią, często wręcz ich ignorujemy. A przecież mają oni w sobie coś z Jana Chrzciciela, surowego proroka wzywającego do nawrócenia. Surowość, z jaką drugi człowiek widzi nasze wady i błędy, nie zawsze jest wynikiem jego stronniczości. Często może być reakcją na naszą zatwardziałość serca i wezwaniem do przemiany życia.

Ks. Jan Konarski

 

I CZĘŚĆ REMONTU ZAKOŃCZONA

Dziękuję za ofiary złożone w tym tygodniu do kopert i na konto parafialne oraz przekazane przez naszych chorych, których odwiedzamy w domach z Komunią św. Bóg zapłać za wspieranie naszego kościoła. Powoli kończymy na ten rok prace remontowe kościoła. Jestem szczęśliwy, że udało nam się w połowie odrestaurować nasz barokowy ołtarz. Koszt konserwacji to kwota 310 678,00 zł. Na ten cel parafia uzyskała dotację od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 280 tys. zł. Pozostała kwota 30 678 zł to wkład własny naszej parafii. Przy tej okazji dziękuję Paniom Konserwatorkom Milenie Suwalskiej i Sylwii Namyślak oraz całej ekipie, która tak wspaniale odrestaurowała pierwszą część ołtarza. Mamy też odrestaurowany obraz św. Józefa z ołtarza głównego. Pracę prowadziła Pani Małgorzata Jankowską z Torunia. Koszt 15 783 zł. Na ten cel parafia uzyskał również dotację. Tym razem z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z kwocie 10 298 zł. Pozostała kwota to środki własne parafii. Parafia z własnych środków wykonała: wewnętrzne ściany kaplic bocznych i zakrystii, położyliśmy nową instalację elektryczną i multimedialną, została zamontowana nowa rozdzielnia elektryczna i wykonane światła w prezbiterium (jeszcze w trakcie prac), zmodernizowaliśmy kanały wentylacyjne i grzewcze w prezbiterium, ociepliliśmy posadzkę, położone zostało ogrzewanie podłogowe i posadzka marmurowa, wykonaliśmy nową stolarkę drzwiową (jeszcze w trakcie prac). Przy tej okazji serdecznie dziękuję Panu Czesławowi Suchajad za prowadzenie wszystkich prac stolarskich i wykonanie rusztowania za ołtarzem. Koszt tych wszystkich prac, w całości finansowanych przez parafię to prawie 400 tys. zł. Zostały też wyremontowane już dwa witraże przy ołtarzu. Dziękuję darczyńcom, którzy już przeznaczyli na ten cel fundusze i pragną pozostać anonimowi. Dziękuję za prowadzenie tych prac Aleksandrowi i Elżbiecie Kozerom z Gródkowa i zachęcam tych, którzy pragną zostać fundatorami kolejnych witraży do dołączenia do grona mecenasów. Kwota jednego okna witrażowego to 6 tys. zł. Dziękuję tym wszystkim Parafianom, którzy wsparli remonty i polecam Waszej życzliwości naszą świątynię, tym bardziej, że mamy jeszcze do spłacenia zobowiązania finansowe. Równocześnie przeprowadzone zostały badania konserwatorskie kościoła na DOROTCE, wykonane całościowe projekty remontu świątyni i uzyskane wszelkie pozwolenia na prowadzenie prac ważne do 2028 roku. Teraz pozostaje tylko zdobyć środki i przystąpić do remontu kościoła na DOROTCE. Przyszła niedziela będzie trzecią miesiąca, taca z przeznaczeniem na prowadzone remonty.

 

MODLITWA W INTENCJI REKOLEKCJI

Dobry i Miłosierny Boże. Prosimy Cię o błogosławieństwo na dobre i owocne przeżycie rekolekcji z ks. Pawłem Sobierajskim. Pragniemy, aby wszyscy doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni. Potrzeba nam do tego Twojej łaski i dlatego z ufnością wołamy „Przyjdź Królestwo Twoje”. Dopomóż nam dobrze przygotować się do tego czasu, aby wszyscy wyznawcy Jezusa Chrystusa Króla, żyli jak prawdziwi uczniowie Pana. Napełnij nas pragnieniem nie tylko ratowania siebie, ale i wszystkich naszych braci i sióstr żyjących w ciemnościach grzechu i w odwróceniu od Boga. Użycz ks. Pawłowi światła i łaski, aby nam wskazał jaka jest Boża wola i co nam służy do zbawienia. Niech Boskie Twoje słowo przez niego głoszone oświeci nas i pouczy, uzdrowi i wzmocni, uświęci i zbawi. Prosimy Cię o to, przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Duchu Święty Boże, pomagaj ks. Pawłowi oraz  wszystkim zaangażowanym, aby przez rekolekcje adwentowe i spowiedź świętą zostało odnowione oblicze naszej wspólnoty parafialnej przed Bogiem. Matko Boża Fatimska, bądź Matką patronką w czas rekolekcji naszej parafii i razem ze świętym Józefem, wspieraj nas swoim wstawiennictwem. Amen

 

OCHRZCZENI

  • Krzysztof Jan Lemański

 

ŻYCZENIA

Wszystkim obchodzącym w najbliższym tygodniu imieniny i rocznice urodzin oraz rocznice zawarcia sakramentu małżeństwa, życzymy szczególnego błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej, potrzebnych łask i wstawiennictwa św. Patronów

Życzy Redakcja NK

 

 

Redakcja: Grzegorz Pieńkowski, Jerzy i Jadwiga Wieczorek, ks. Piotr Pilśniak

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Życzenia, artykuły oraz wiersze można przysyłać pocztą elektroniczną na adres NK.

Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzenia korekty nadesłanych tekstów.

Nr konta parafii: 42 2490 0005 0000 4500 3360 5563

"Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać".