Nasz Kościół, nr 549 (31.05.2020r)

ROZWAŻANIA NAD SŁOWEM BOŻYM

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: "Pokój wam!" A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: "Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: "Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane".

Ewangelia według św. Jana ściśle łączy wydarzenie zesłania Ducha Świętego ze śmiercią i zmartwychwstaniem Zbawiciela. W Wielki Piątek Jezus na krzyżu "oddał Ducha", a w niedzielę Zmartwychwstania wzywa do Jego przyjęcia: Weźmijcie Ducha Świętego! Otworzyć się na Ducha Świętego to poddać się Jego wyzwalającej mocy: uwierzyć w niestrudzoną Bożą miłość i zacząć nią żyć. To dać się ponieść, zamiast iść pod wiatr. Doświadczając działania Ducha Świętego, przestajemy narzekać na życie i męczyć się rytualną religijnością, a stajemy się tym, kim mamy być z natury: dziećmi Boga i braćmi dla siebie.

ks. Jarosław Januszewski

 

TAJEMNICA BOGA

ŚWIATŁOŚCI NAJŚWIĘTSZA

Płyniemy na powierzchni strumienia życia, kierowani doraźnymi prądami pragnień, w nasze żagle dmie wiatr zmian, upojeni nim słuchamy podszeptów, mglistych świateł wyobraźni wiodących nas na skraj przepaści upojeni samouwielbieniem gaśniemy – Ratuj!

MĄDROŚĆ BOŻA

„…lecz właśnie głosimy, jak zostało napisane, to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego. Kto zaś z ludzi zna to, co ludzkie, jeżeli nie duch, który jest w człowieku? Podobnie i tego, co Boskie, nie zna nikt, tylko Duch Boży. Otóż myśmy nie otrzymali ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, dla poznania darów Bożych. A głosimy to nie uczonymi słowami ludzkiej mądrości, lecz pouczeni przez Ducha, przedkładając duchowe sprawy tym, którzy są z Ducha. Człowiek zmysłowy bowiem nie pojmuje tego, co jest z Bożego Ducha. Głupstwem mu się to wydaje i nie może tego poznać, bo tylko duchem można to rozsądzić. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest sądzony. Któż więc poznał zamysł Pana tak, by Go mógł pouczać? My właśnie znamy zamysł Chrystusowy” (1 Kor, 2, 9-16).

WPŁYW DUCHA BOŻEGO

Duch Święty wpływa na nas w ten sposób, że rozwija w nas zdolność rozumienia spraw Bożych i woli Bożej. „Duch bada wszystko” (1 Kor 2, 10) – słowo „bada” wskazuje nie na treść, a na proces poznawania Chrystusa. W tym procesie poznawania Słowa Bożego człowiek musi przyjąć postawę aktywną, ponieważ od niej zależy naszego rozumienia tajemnicy Boga. Wszelka prawda została objawiona przede wszystkim przez Jezusa Chrystusa. Życie Chrystusa to opowieść o Ojcu, który tak umiłował człowieka, że nie cofnął się przed najwyższą ofiarą, aby ocalić ludzkość od nieszczęścia wiecznego. Ojciec miłosierdzia sprawia, że słońce wschodzi i zachodzi nad złymi i dobrymi. Wielkie posłuszeństwo Abrahama i jego respekt dla tajemnicy Boga, którego nie rozumiał, ale któremu wierzył spowodowało, że stał się on ojcem wszystkich wierzących na ziemi.

Święty Paweł pisze: „…aby zostali w miłości pouczeni, ku osiągnięciu całego bogactwa pełni zrozumienia, ku głębszemu poznaniu tajemnicy Boga, to jest Chrystusa” (Kol 2, 1-2). Chrystus jest „obrazem niewidzialnego Boga, pierworodnym całego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi” (Kol 1, 15-17). „Dzisiaj w Jezusie Chrystusie, który jest światłością świata, objawiłeś wszystkim narodom tajemnicę naszego zbawienia. Gdy Syn Twój ukazał się na ziemi jako śmiertelny człowiek, obdarzyłeś nas na nowo udziałem w Jego nieśmiertelnej chwale” (prefacja).

POZNANIE

Poznanie Pana jest niewątpliwie darem, tak jak darem jest każda autentyczna przyjaźń międzyludzka.… Bóg pragnie abyśmy weszli z Nim w żywą więź osobową (por Oz 6,3). Służy temu modlitwa, słuchanie Słowa w ciszy własnego ducha, Słowa, które mieszka w każdym z nas. Potrzebna jest głębia duchowego zaangażowania, nasza obecność, udostępnienie siebie (otwartość), gotowość na ten niepowtarzalny kontakt – spotkanie z Tajemnicą (O. D. Piórkowski SJ).

TAJEMNICA BOGA W CZŁOWIEKU

Ks. Karol Wojtyła pisze w książce Tajemnica Boga: „Tajemnica Boga w człowieku taką ma moc przedziwną, że wszystko w niej się poczyna, co wzniosłe i wspaniałe. Niechajże teraz na chwilę zalegnie głębokie milczenie i niechaj każdy z nas skupi się bez słowa nad treścią tych słów: Bóg we mnie”.Św. Paweł zwraca uwagę: „Czyż nie wiecie, że Duch Boży mieszka w was?” (1 Kor 3,16). Rozważania Świętego Jana Pawła II prowadzą nas do głębszego poznania tej tajemnicy: „Duch Święty przenika swoim działaniem do głębi ludzkiej duszy, do samego serca wiernych i rozlewa w nim ożywiające światło i łaskę. … Duch jest obecny w tych, którym się udziela. «I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, (...) Ducha mojego chcę tchnąć w was» (Ez 36, 26-27). «Wy nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka» (8,9). Duch Święty zaś, mieszkający w człowieku …rozbudza w duszy wewnętrzną potrzebę życia w miłości, … pobudza fascynację dusz spragnionych życia wewnętrznego, zasłuchanych w głos Tego, który mieszka w nich jak w świątyni, od wewnątrz je oświeca i pomaga im żyć zgodnie z Ewangelią (Z rekolekcji Duch Święty Boskim mieszkańcem duszy wygłoszonych w 1991). „A światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła” (J 1, 5).

dr Monika Kornaszewska-Polak

 

ZMARLI

  • Zofia FILIPCZYK
  • Izabela SAMBOR
  • Rafał RACZYŃSKI

 

ŻYCZENIA

Wszystkim obchodzącym w najbliższym tygodniu imieniny, rocznice urodzin i rocznice zawarcia sakramentu małżeństwa, życzymy szczególnego błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej, potrzebnych łask i wstawiennictwa św. Patronów

Życzy Redakcja NK

 

 

Redakcja: Jadwiga i Jerzy Wieczorek, Grzegorz Pieńkowski, ks. Piotr Pilśniak

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Życzenia, artkuły oraz wiersze można przysyłać pocztą elektroniczną na adres NK.

Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzenia korekty nadesłanych tekstów.

Nr konta parafii: 42 2490 0005 0000 4500 3360 5563

"Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać".