Nasz Kościół, nr 570 (25.10.2020r)

ROZWAŻANIA NAD SŁOWEM BOŻYM

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza:

Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: "Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?" On mu odpowiedział: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy".

Bóg jest miłością. Stworzył nas z miłości i dla miłości. Odkupił i zbawił z miłości, posyłając Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne. Z Jego miłości, narodziliśmy się na nowo i miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. Dzięki Duchowi Świętemu miłujemy Boga z całego serca, a braci tak, jak umiłował nas Chrystus. W Królestwie Niebieskim jest miejsce tylko na miłość.

Marek Ristau

 

PATRON DNIA

Święty Bernard Calvo, biskup - urodził się ok. 1180 r. w Manso Calvo (Hiszpania). W 1214 r. wstąpił do cysterskiego klasztoru Świętego Krzyża. Jego pobożność i mądrość przyczyniły się do szybkiego obrania go opatem tego klasztoru. W 1223 r. został biskupem Vich. Zmarł 26 października 1243 r.

 

AUTORYTET SŁOWA

„A wy, przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego, staliście się naśladowcami naszymi i Pana, tak że okazaliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achai” (1 Tes 1, 6-7).

Czym jest słowo Boże? Pisanym słowem Boga jest Pismo Święte, czyli Biblia, lecz osobistym Słowem Boga, zrodzonym przed wiekami, jest Jezus Chrystus (Ps 2, 7). Czytając Pismo i poznając Jezusa postępujemy drogą Pana, czynimy to, co się Bogu podoba najbardziej. Zazwyczaj znamy pojedyncze miejsca czy cytaty z Biblii, które przypadły nam do gustu, a reszty ksiąg i miejsc nie znamy niemal wcale. A jednak całe Pismo jest święte, napisane z natchnienia Ducha Świętego i wszystkie jego księgi są równie ważne.

Budowanie na fundamencie, jakim jest Chrystus, oznacza słuchanie i wypełnianie słowa Bożego. Nie oznacza to wcale, że wystarczy wysłuchać czytań na mszy świętej w niedzielę, odwrócić się na pięcie i wyjść z kościoła niewzruszonym, w przekonaniu, że dobrze się uczyniło. Kiedy Jezus był kuszony na pustyni, odpowiedział szatanowi nie własnymi słowami, lecz trzy razy zacytował Księgę Powtórzonego Prawa, mówiąc: „Napisane jest …”. „Pisma nie można odrzucić” (J 10, 35). Jezus konfrontuje pokusy złego ducha z żywym słowem Boga, któremu zły nie jest w stanie się przeciwstawić: „Mieczem Ducha jest słowo Boże” (Ef 6, 17).

Słowo Boga jest żywe, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca (Hbr 4, 12). Żaden na świecie chirurg, psycholog czy psychiatra nie dotrze w te głębie wnętrza człowieka, gdzie wchodzi Bóg ze swoim słowem. Gdziekolwiek słowo to dotrze, przynosi życie. Słowo Boga jest ostateczną odpowiedzią – na wszelką wątpliwość i wszelkie zagubienie.

Przystępując do Biblii – przystępujesz do Boga, do Jego żywego słowa. Ty je czytasz, a ono czyta ciebie. Ono cię zmienia. Paweł chwali Tesaloniczan za to, iż przyjęli słowo Boga, jako wypowiedziane przez Boga, a nie podawane ustami ludzkimi (1Tes 2, 13). Mogli to uczynić, ponieważ Bóg w nich działał, przyczyniając się skutecznie do wzrostu ich wiary. Bóg udziela nam wszystkiego, czego potrzebujemy do życia w pobożności i prawdzie, przecież posyłał swoich proroków, swego Syna, Ducha Świętego dla naszego uświęcenia i wzrastania w nas wiary, byśmy mogli wyrwać się z żelaznego ucisku zepsucia i żądzy tego świata.

Czytanie Biblii jest jak wspinanie się po drabinie ze snu Świętego Jakuba (Rdz 28). Wstępując stopień po stopniu, progresywnie w górę, czytając rozdział za rozdziałem, księgę za księgą, stajemy się uczestnikami Bożej łaski i Bożego zbawienia, a nawet jak mówi Pismo „uczestnikami Boskiej natury” (2P 1, 2-3). Wypełniając Boże przykazanie słuchania, rozważania i wypełniania słowa Bożego wkraczamy coraz głębiej w tajemnicę poznania Boga. To droga, która prowadzi prosto do Nieba.

Jest wiele efektów działania Słowa Bożego w naszym życiu: rośnie nasza wiara; stajemy się nowym stworzeniem; otrzymujemy konieczny i niezbędny dla nas pokarm duchowy; doświadczamy oświecenia duchowego dzięki działającemu w nas Duchowi; doznajemy uleczenia naszego ciała; uzyskujemy możliwość zwycięstwa nad grzechem i szatanem; w końcu Słowo Boga staje się dla nas duchowym lustrem, w którym się przeglądamy, które nas oczyszcza i uświęca. Czytając Pismo – ono cię przemienia, zabiera wszelki lęk, pociesza, wzmacnia, dając oręże do walki ze złem, to jest – zawsze żywe Słowo Boga.

Monika Kornaszewska-Polak

w oparciu o wystąpienie Derka Price’a Autorytet i władza słowa Bożego 2020 roku

 

ZMARLI

  • Wojciech KRYSTEK
  • Marianna BOCHENEK

 

ŻYCZENIA

Wszystkim obchodzącym w najbliższym tygodniu imieniny i rocznice urodzin oraz rocznice zawarcia sakramentu małżeństwa, życzymy szczególnego błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej, potrzebnych łask i wstawiennictwa św. Patronów

Życzy Redakcja 

 

 

Redakcja: Ks. Piotr Pilśniak Grzegorz Pieńkowski, Jadwiga i Jerzy Wieczorek

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Życzenia, artkuły oraz wiersze można przysyłać pocztą elektroniczną na adres NK.

Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzenia korekty nadesłanych tekstów.

Nr konta parafii: 42 2490 0005 0000 4500 3360 5563

"Dzisiaj jesteście małym płomykiem, ale dzięki łasce Bożej możecie się stać płonącą pochodnią, niosącą światło Ewangelii i ciepło waszej wzajemnej miłości i przyjaźni wszystkim rodakom"