Nasz Kościół, nr 576 (13.12.2020r)

ROZWAŻANIA NAD SŁOWEM BOŻYM

Słowa Ewangelii według świętego Jana:

Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: "Kto ty jesteś?", on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: "Ja nie jestem Mesjaszem". Zapytali go: "Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?" Odrzekł: "Nie jestem". "Czy ty jesteś prorokiem?" Odparł: "Nie". Powiedzieli mu więc: "Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?" Powiedział: "Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak rzekł prorok Izajasz". A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. i zaczęli go pytać, mówiąc do niego: "Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?" Jan im tak odpowiedział: "Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała". Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.

Słowo Boże zachęca: Raduj się zawsze w Panu! Dlaczego się weselę w Panu i dusza moja raduje się w Bogu moim? Bo przyodział mnie w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości! Dlatego raduj się duszo, w Bogu, Zbawcy moim, gdyż wielkie rzeczy uczynił w łaskawości swojej! Zawsze się raduj, bo Baranek Boży zgładził grzech świata i każdy, kto w Niego wierzy, nie zginie, ale napełniony jest uniewinnieniem Bożym i sam Bóg pokoju uświęca go całego na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa!

Marek Ristau

 

"DWA ŚWIATY - WYBIERAJ"

„Stróżu, która to godzina nocy? Stróżu, która to godzina nocy?» Stróż odrzekł: «Przychodzi ranek, a także noc. Jeśli chcecie pytać, pytajcie, nawróćcie się, przyjdźcie!” (Iz 21, 11-12). Nadchodzi światło, ale również ciemność. Napotykamy jedno i drugie w naszej codzienności. Nie wszystko jest w pierwszej chwili oczywiste, jasne i proste. Czasami musimy przyglądać się sprawom chwilę dłużej, aby zrozumieć prawdziwą ich istotę. Drugie dno. Wobec nadchodzących czasów każdy prawdziwy chrześcijanin powinien jaśnieć jak gwiazdy na niebie w ciemną noc.

„W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia: ci wszyscy, którzy zapisani są w księdze. Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze” (Dn 12, 1-3).

Łamanie praw, jakie ma miejsce od dłuższego już czasu, prawa natury, prawa Bożego, zwłaszcza dotyczących rodziny i Kościoła – od II wojny świtowej – te prawa, które były respektowane przez stulecia – przynosi gorzkie owoce. Jesteśmy wolni: aby być sobą, aby myśleć po swojemu, aby decydować, co jest dobre, a co złe, w co chcemy wierzyć, a w co nie. Pojawiają się dwie perspektywy, pomiędzy którymi musimy wybrać. Wolność – Tak – ale jaka? Wolność do lub od czego?

„Dalej powiedział do mnie: Nie kładź pieczęci na słowa proroctwa tej księgi, bo chwila jest bliska. Kto krzywdzi, niech jeszcze krzywdę wyrządzi, i plugawy niech się jeszcze splugawi, a sprawiedliwy niech jeszcze wypełni sprawiedliwość, a święty niechaj się jeszcze uświęci. Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze Mną, by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca” (Ap 22, 10-12). Czy oczekujemy powtórnego nadejścia Naszego Pana, Jezusa Chrystusa jak panny, które zabrały ze sobą oliwię i zapaliły swe światła o północy, kiedy nadszedł pan młody? (Mt 25, 1-13).

Święty Augustyn już w V wieku pisał o dwóch państwach: doczesnym i Bożym: „Choć żyje na świecie tyle tak wielkich narodów, mających różne zwyczaje i obyczaje tudzież odznaczających się ogromną rozmaitością języków, broni i odzieży, to jednak wytworzyły się pośród nich nie więcej jak dwie odmiany ludzkiej społeczności, które, stosując się do naszych Pism, możemy słusznie nazywać dwoma państwami. Jedno z nich jest, naturalnie, państwem ludzi chcących żyć podług ciała, drugie – państwem ludzi chcących żyć podług ducha. Każde z nich pragnie żyć w odpowiednim dla siebie pokoju; i istotnie żyje w takim pokoju, kiedy osiąga to, czego pożąda” (XIV,1).

Święty Jan Paweł II jasno rysował różnicę pomiędzy cywilizacją-kulturą śmierci a cywilizacją-kulturą miłości, które odzwierciedlają stosunek ludzi do życia. Podkreślał świętość życia ludzkiego w czasach, kiedy życie to tak mało się liczy, przynajmniej życie niektórych. Zderzenie cywilizacji czy może wojna kultur trwa od zawsze na ziemi. W Księdze Rodzaju czytamy już o synach Bożych oraz synach buntu (Rdz 6; Kol 3; Ef 2). „Naród ten ma serce oporne i buntownicze; stają się oni odszczepieńcami i odchodzą. Nie powiedzieli w swych sercach: Chcemy bać się Pana, Boga naszego, który daje w swoim czasie deszcz wczesny i późny, który zapewnia nam ustalone tygodnie żniw” (Jer 5 23-24). Żniwa, o których tak często wspomina Chrystus to czasy ostateczne, czasy sądu, przesiewania ziarna od plew.

„W sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia się wokół Niego, prosimy was, bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list, rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał dzień Pański. Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo [dzień ten nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem” (2 Tes 2, 1-4). Komu jesteś wierny? Jakiej prawdzie? Najpierw musi nastąpić wielka apostazja – odstępstwo w Kościele. To właśnie dzieje się w Kościele – systematyczne zaprzeczanie i podważanie podstawowych zasad wiary, także wśród wierzących. Słyszymy o oczyszczaniu się Kościoła z tych wszystkich dusz, które są „letnie”.

„Dzieci, jest już ostatnia godzina, i tak, jak słyszeliście, Antychryst nadchodzi, bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu Antychrystów; stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina. Wyszli oni z nas, lecz nie byli z nas; bo gdyby byli naszego ducha, pozostaliby z nami; a to stało się po to, aby wyszło na jaw, że nie wszyscy są naszego ducha” (1 J 2, 18-19).

MAMY WIĘC DWA ŚWIATY, DWA PAŃSTWA, DWIE KULTURY I DWIE CYWIIZACJE. Od Ciebie zależy, którą wybierzesz, a czas jest krótki. „Powstań! Świeć, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan, i Jego chwała jawi się nad tobą” (Iz 60, 1-2).

Monika Kornaszewska-Polak

Artykuł napisany na podstawie: D. Prince „Watchmen, What of the Night” i Św. Augustyn „Państwo Boże” przeł. Władysław Kubicki.

 

MODLITWA DO ŚW.ŁUCJI

O wspaniała św. Łucjo, dziewico i męczennico, która oddałaś swoje życie za Kościół, czcimy twoje poświęcenie dla naszej wiary. Powołując się na dobroć, Panie, pokornie prosimy, za wstawiennictwem św. Łucji, abyś dał nam doskonałe widzenie i ochronę przed wszelkimi dolegliwościami oczu, żeby lepiej służyć Tobie i wypełniać Twoją Wolę. Dobra św. Łucjo usłysz nasze modlitwy i spełnij nasze prośby. Amen. Na 3 częściach po 3 paciorki każda: (3 razy) Ojcze nasz… (3 razy) Zdrowaś Maryjo… (3 razy) Chwała Ojcu… Modlitwa: Wszechmogący Boże, ożyw w nas gorliwość za wstawiennictwem Świętej Łucji, dziewicy i męczennicy, abyśmy za jej przykładem postępowali na ziemi jak dzieci światłości, a w niebie oglądali jej chwałę. Amen

 

ZMARLI

  • Ryszard PIERZAK
  • Jerzy POLAK
  • Ryszard PRONOBIS
  • Anna ZIÓŁKOWSKA

 

ŻYCZENIA

Wszystkim obchodzącym w najbliższym tygodniu imieniny i rocznice urodzin oraz rocznice zawarcia sakramentu małżeństwa, życzymy szczególnego błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej, potrzebnych łask i wstawiennictwa św. Patronów

Życzy Redakcja NK

 

 

Redakcja: Ks. Piotr Pilśniak Grzegorz Pieńkowski, Jadwiga i Jerzy Wieczorek

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Życzenia, artkuły oraz wiersze można przysyłać pocztą elektroniczną na adres NK.

Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzenia korekty nadesłanych tekstów.

Nr konta parafii: 42 2490 0005 0000 4500 3360 5563

"Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki"