Nasz Kościół, nr 576 (13.12.2020r)

ROZWAŻANIA NAD SŁOWEM BOŻYM

Słowa Ewangelii według świętego Jana:

Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: "Kto ty jesteś?", on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: "Ja nie jestem Mesjaszem". Zapytali go: "Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?" Odrzekł: "Nie jestem". "Czy ty jesteś prorokiem?" Odparł: "Nie". Powiedzieli mu więc: "Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?" Powiedział: "Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak rzekł prorok Izajasz". A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. i zaczęli go pytać, mówiąc do niego: "Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?" Jan im tak odpowiedział: "Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała". Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.

Słowo Boże zachęca: Raduj się zawsze w Panu! Dlaczego się weselę w Panu i dusza moja raduje się w Bogu moim? Bo przyodział mnie w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości! Dlatego raduj się duszo, w Bogu, Zbawcy moim, gdyż wielkie rzeczy uczynił w łaskawości swojej! Zawsze się raduj, bo Baranek Boży zgładził grzech świata i każdy, kto w Niego wierzy, nie zginie, ale napełniony jest uniewinnieniem Bożym i sam Bóg pokoju uświęca go całego na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa!

Marek Ristau

 

"DWA ŚWIATY - WYBIERAJ"

„Stróżu, która to godzina nocy? Stróżu, która to godzina nocy?» Stróż odrzekł: «Przychodzi ranek, a także noc. Jeśli chcecie pytać, pytajcie, nawróćcie się, przyjdźcie!” (Iz 21, 11-12). Nadchodzi światło, ale również ciemność. Napotykamy jedno i drugie w naszej codzienności. Nie wszystko jest w pierwszej chwili oczywiste, jasne i proste. Czasami musimy przyglądać się sprawom chwilę dłużej, aby zrozumieć prawdziwą ich istotę. Drugie dno. Wobec nadchodzących czasów każdy prawdziwy chrześcijanin powinien jaśnieć jak gwiazdy na niebie w ciemną noc.

„W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia: ci wszyscy, którzy zapisani są w księdze. Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze” (Dn 12, 1-3).

Łamanie praw, jakie ma miejsce od dłuższego już czasu, prawa natury, prawa Bożego, zwłaszcza dotyczących rodziny i Kościoła – od II wojny świtowej – te prawa, które były respektowane przez stulecia – przynosi gorzkie owoce. Jesteśmy wolni: aby być sobą, aby myśleć po swojemu, aby decydować, co jest dobre, a co złe, w co chcemy wierzyć, a w co nie. Pojawiają się dwie perspektywy, pomiędzy którymi musimy wybrać. Wolność – Tak – ale jaka? Wolność do lub od czego?

„Dalej powiedział do mnie: Nie kładź pieczęci na słowa proroctwa tej księgi, bo chwila jest bliska. Kto krzywdzi, niech jeszcze krzywdę wyrządzi, i plugawy niech się jeszcze splugawi, a sprawiedliwy niech jeszcze wypełni sprawiedliwość, a święty niechaj się jeszcze uświęci. Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze Mną, by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca” (Ap 22, 10-12). Czy oczekujemy powtórnego nadejścia Naszego Pana, Jezusa Chrystusa jak panny, które zabrały ze sobą oliwię i zapaliły swe światła o północy, kiedy nadszedł pan młody? (Mt 25, 1-13).

Święty Augustyn już w V wieku pisał o dwóch państwach: doczesnym i Bożym: „Choć żyje na świecie tyle tak wielkich narodów, mających różne zwyczaje i obyczaje tudzież odznaczających się ogromną rozmaitością języków, broni i odzieży, to jednak wytworzyły się pośród nich nie więcej jak dwie odmiany ludzkiej społeczności, które, stosując się do naszych Pism, możemy słusznie nazywać dwoma państwami. Jedno z nich jest, naturalnie, państwem ludzi chcących żyć podług ciała, drugie – państwem ludzi chcących żyć podług ducha. Każde z nich pragnie żyć w odpowiednim dla siebie pokoju; i istotnie żyje w takim pokoju, kiedy osiąga to, czego pożąda” (XIV,1).

Święty Jan Paweł II jasno rysował różnicę pomiędzy cywilizacją-kulturą śmierci a cywilizacją-kulturą miłości, które odzwierciedlają stosunek ludzi do życia. Podkreślał świętość życia ludzkiego w czasach, kiedy życie to tak mało się liczy, przynajmniej życie niektórych. Zderzenie cywilizacji czy może wojna kultur trwa od zawsze na ziemi. W Księdze Rodzaju czytamy już o synach Bożych oraz synach buntu (Rdz 6; Kol 3; Ef 2). „Naród ten ma serce oporne i buntownicze; stają się oni odszczepieńcami i odchodzą. Nie powiedzieli w swych sercach: Chcemy bać się Pana, Boga naszego, który daje w swoim czasie deszcz wczesny i późny, który zapewnia nam ustalone tygodnie żniw” (Jer 5 23-24). Żniwa, o których tak często wspomina Chrystus to czasy ostateczne, czasy sądu, przesiewania ziarna od plew.

„W sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia się wokół Niego, prosimy was, bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list, rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał dzień Pański. Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo [dzień ten nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem” (2 Tes 2, 1-4). Komu jesteś wierny? Jakiej prawdzie? Najpierw musi nastąpić wielka apostazja – odstępstwo w Kościele. To właśnie dzieje się w Kościele – systematyczne zaprzeczanie i podważanie podstawowych zasad wiary, także wśród wierzących. Słyszymy o oczyszczaniu się Kościoła z tych wszystkich dusz, które są „letnie”.

„Dzieci, jest już ostatnia godzina, i tak, jak słyszeliście, Antychryst nadchodzi, bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu Antychrystów; stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina. Wyszli oni z nas, lecz nie byli z nas; bo gdyby byli naszego ducha, pozostaliby z nami; a to stało się po to, aby wyszło na jaw, że nie wszyscy są naszego ducha” (1 J 2, 18-19).

MAMY WIĘC DWA ŚWIATY, DWA PAŃSTWA, DWIE KULTURY I DWIE CYWIIZACJE. Od Ciebie zależy, którą wybierzesz, a czas jest krótki. „Powstań! Świeć, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan, i Jego chwała jawi się nad tobą” (Iz 60, 1-2).

Monika Kornaszewska-Polak

Artykuł napisany na podstawie: D. Prince „Watchmen, What of the Night” i Św. Augustyn „Państwo Boże” przeł. Władysław Kubicki.

 

MODLITWA DO ŚW.ŁUCJI

O wspaniała św. Łucjo, dziewico i męczennico, która oddałaś swoje życie za Kościół, czcimy twoje poświęcenie dla naszej wiary. Powołując się na dobroć, Panie, pokornie prosimy, za wstawiennictwem św. Łucji, abyś dał nam doskonałe widzenie i ochronę przed wszelkimi dolegliwościami oczu, żeby lepiej służyć Tobie i wypełniać Twoją Wolę. Dobra św. Łucjo usłysz nasze modlitwy i spełnij nasze prośby. Amen. Na 3 częściach po 3 paciorki każda: (3 razy) Ojcze nasz… (3 razy) Zdrowaś Maryjo… (3 razy) Chwała Ojcu… Modlitwa: Wszechmogący Boże, ożyw w nas gorliwość za wstawiennictwem Świętej Łucji, dziewicy i męczennicy, abyśmy za jej przykładem postępowali na ziemi jak dzieci światłości, a w niebie oglądali jej chwałę. Amen

 

ZMARLI

  • Ryszard PIERZAK
  • Jerzy POLAK
  • Ryszard PRONOBIS
  • Anna ZIÓŁKOWSKA

 

ŻYCZENIA

Wszystkim obchodzącym w najbliższym tygodniu imieniny i rocznice urodzin oraz rocznice zawarcia sakramentu małżeństwa, życzymy szczególnego błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej, potrzebnych łask i wstawiennictwa św. Patronów

Życzy Redakcja NK

 

 

Redakcja: Ks. Piotr Pilśniak Grzegorz Pieńkowski, Jadwiga i Jerzy Wieczorek

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Życzenia, artkuły oraz wiersze można przysyłać pocztą elektroniczną na adres NK.

Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzenia korekty nadesłanych tekstów.

Nr konta parafii: 42 2490 0005 0000 4500 3360 5563

"Bądźcie na tym świecie nosicielami wiary i nadziei chrześcijańskiej, żyjąc miłością na co dzień. Bądźcie wiernymi świadkami Chrystusa zmartwychwstałego, nie cofajcie się nigdy przed przeszkodami, które piętrzą się na ścieżkach Waszego życia. Liczę na Was. Na Wasz młodzieńczy zapał i oddanie Chrystusowi".