Nasz Kościół, nr 584 (31.01.2021r)

ROZWAŻANIA NAD SŁOWEM BOŻYM

Słowa Ewangelii według świętego Marka:

W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką; uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: „Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży”. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego”. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne”. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

Jezus nauczał zawsze jak ten, który ma władzę i moc. Jego nauczanie było powiązane z wypędzaniem demonów i uzdrawianiem chorych. W Jego słowach była moc z wysoka, ponieważ Królestwo Boże nie polega na słowie, ale na mocy. On otrzymał wszelką władzę i moc w niebie i na ziemi. Chcemy znać tylko takiego Chrystusa.

Marek Ristau

 

PATRON DNIA - ŚWĘTY JAN BOSKO, PREZBITER

Święty Jan Bosko, prezbiter urodził się 16 sierpnia 1815 r. w Becchi. Młode lata spędził w ubóstwie. Kiedy miał 9 lat, Pan Bóg w tajemniczym widzeniu sennym objawił mu jego przyszłą misję. Zaczął ją na swój sposób rozumieć i pełnić. Zaczął robić w mieście różne przedstawienia przeplatając swoje popisy modlitwą, pobożnym śpiewem i "kazaniem. Po ukończeniu szkół średnich Jan został przyjęty do wyższego seminarium duchownego w Turynie. 5 czerwca 1841 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Za poradą św. Józefa Jan wstąpił do Konwiktu Kościelnego dla pogłębienia swojej wiedzy religijnej i życia wewnętrznego. Od tego czasu zaczął gromadzić samotną młodzież, uczyć ją prawd wiary, szukać dla niej pracy u uczciwych ludzi. W niedzielę zaś dawał okazję do wysłuchania Mszy świętej i do przyjmowania sakramentów świętych. Cały wolny czas Jan poświęcał na pisanie i propagowanie dobrej prasy i książek. Początkowo wydawał je w drukarniach turyńskich. Jan Bosko zmarł 31 stycznia 1888 r.

 

NA KOŃCU CZASU

Czym jest dla nas ŻYCIE WIECZNE? Ktoś powie, że to taki ładny zwrot z Pisma Świętego. Może inny powie, że to Niebo, które jest zasadniczo tam w górze i daleko od nas. Wielu chrześcijan myśli intensywnie o tym, co Bóg czyni w TYM życiu. Co Bóg może uczynić DLA NICH w tym życiu. To pobożne myślenie, lecz to tylko maleńki fragment tego, co Bóg Wszechmogący rzeczywiście uczynić MOŻE.

Ap 10, 5-7: Anioł zaś, którego ujrzałem stojącego na morzu i na ziemi, podniósł ku niebu prawą rękę i przysiągł na Żyjącego na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim jest, i ziemię, i to, co w niej jest, i morze, i to, co w nim jest, że już nie będzie zwłoki, ale w dniach głosu siódmego anioła, gdy będzie miał trąbić, misterium Boga się dokona, tak jak podał On dobrą nowinę sługom swym prorokom.” Nie będzie już więcej czasu, żadnego czasu, bo nastąpi KONIEC, a potem WIECZNOŚĆ, czyli zupełnie inna sfera istnienia. Naszą przyszłością, ale i teraźniejszością jest plan życia wiecznego z Bogiem. Gdzie jest twoje życie Chrześcijaninie? Ten świat, ten czas jest przemijalny, dzieła tego świata zamienią się w proch. O co starasz się dziś? Co zajmuje twój czas i twoje serce? Doświadczamy trudów, problemów dnia codziennego, kryzysów, epidemii, nic – tylko narzekać! Jak dużo dobra budujecie dziś, które będzie miało efekt w wieczności??? Tam gdzie skarb twój, tam i serce twoje (Łk 12,33-34). To, co można wypracować tu na ziemi to charakter: czysty, silny, Boży, katolicki charakter.

Co jest naszym drogowskazem? 2 P 1, 19-21: „Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę, a dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach. To przede wszystkim miejcie na uwadze, że żadne proroctwo Pisma nie jest dla prywatnego wyjaśnienia. Nie z woli bowiem ludzkiej zostało kiedyś przyniesione proroctwo, ale kierowani Duchem Świętym mówili Boga święci ludzie.” Potrzebujemy ŚWIATŁA, które prowadzi nas w ciemnościach, w mrokach tego świata, które coraz głębiej zapadają. Światłem, które zaświeci w naszych duszach jest nadzieja naszego powołania: JEZUS CHRYSTUS i jego ponowne przyjście na ziemię. To jedyna nadzieja dla ludzkości. Nie prawa i politycy, którzy dawno stracili kontrolę nad tym, co się dzieje. Ludzkie rozwiązania są bowiem zawsze ułomne i naznaczone grzechem, małością i słabością.

Gdy wiek ten dobiega końca… Iz 60, 1-20: „Powstań! Świeć, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą…” Ap 22, 10-12: „Dalej powiedział do mnie: «Nie kładź pieczęci na słowa proroctwa tej księgi, bo chwila jest bliska. Kto krzywdzi, niech jeszcze krzywdę wyrządzi, i plugawy niech się jeszcze splugawi, a sprawiedliwy niech jeszcze wypełni sprawiedliwość, a święty niechaj się jeszcze uświęci! Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze mną, by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca.” Nie można stać niewzruszonym i się przyglądać. Nie ma miejsca pośrodku dla obserwatorów i loży dla bogatych. JESTEŚ ALBO ZIMNY ALBO GORĄCY. Nie ma innego stanu. Albo dobrze czynisz albo źle. Albo zabijasz albo chronisz. Nie ma żadnej pośredniej drogi ustępstw. Oto przyszedł czas, abyś stał prosto, dumnie i dzielnie głosił PRAWDĘ. Bo u końcu czasów mroki się jeszcze pogłębią, a ci, co ufają Panu, będą jaśnieć jak słońce dla braci swych pogrążonych w mroku.

Mateusz Ewangelista daje świadectwo (24, 13-14): „A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.” WYTRWA DO KOŃCA, nie wystarczy być wytrwałym w wierze, nie wystarczy trwać, trzeba wytrwać do KOŃCA!!! Mt 24, 6-8: „Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec! Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści”. Czasy stają się trudniejsze coraz bardziej. Bóg jednak ćwiczy twoją świętość. Czy jesteś gotowy wytrwać do końca? Bo święty Jan ostrzega (Ap 19, 19 i 21): „I ujrzałem Bestię i królów ziemi, i wojska ich zebrane po to, by stoczyć bój z Siedzącym na koniu i z Jego wojskiem. I pochwycono Bestię, a z nią Fałszywego Proroka, co czynił wobec niej znaki, którymi zwiódł tych, co wzięli znamię Bestii i oddawali pokłon jej obrazowi. Oboje żywcem wrzuceni zostali do ognistego jeziora, gorejącego siarką. A inni zostali zabici mieczem Siedzącego na koniu, [mieczem], który wyszedł z ust Jego. Wszystkie zaś ptaki najadły się ciał ich do syta.” Pan Jezus przybędzie na wojnę w czasach ostatecznych. A będzie tam także Bestia ze swymi wojskami i Fałszywy Prorok z całym mnóstwem ludzi, którzy zostali zwiedzeni. Oni wyjdą na wojnę z Panem. Lecz zwycięzcą tego boju jest Chrystus! Czy jesteś gotowy aby trwać do końca przy Chrystusie?

Monika Kornaszewska-Polak na podstawie D. Prince „At the end of time”.

 

ZMARLI

  • Elżbieta Dębek

 

ŻYCZENIA

Wszystkim obchodzącym w najbliższym tygodniu imieniny i rocznice urodzin oraz rocznice zawarcia sakramentu małżeństwa, życzymy szczególnego błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej, potrzebnych łask i wstawiennictwa św. Patronów

Życzy Redakcja NK

 

 

Redakcja: Ks. Piotr Pilśniak Grzegorz Pieńkowski, Jadwiga i Jerzy Wieczorek

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Życzenia, artkuły oraz wiersze można przysyłać pocztą elektroniczną na adres NK.

Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzenia korekty nadesłanych tekstów.

Nr konta parafii: 42 2490 0005 0000 4500 3360 5563

"Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać".