Nasz Kościół, nr 596 (25.04.2021r)

ROZWAŻANIA NAD SŁOWEM BOŻYM

Słowa Ewangelii według świętego Jana:

Jezus powiedział: „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca”.

Człowiek ukrzyżował Chrystusa - Bóg wskrzesił Go z martwych. Chrystus jest kamieniem odrzuconym i wzgardzonym przez budujących - Bóg uczynił Go kamieniem węgielnym, najważniejszym w całej Bożej budowli. Świat nienawidzi Chrystusa - Bóg sprawił, że nie ma w nikim innym zbawienia. Chrystus jest umiłowanym Ojca, umiłowanym nieba. On jest miłującym człowieka dobrym pasterzem. W Nim Ojciec obdarzył nas wieczną łaską i wielką miłością - gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest.

Marek Ristau

 

BIBLIA - ŚWIĘTA KSIĘGA BOGA

„Weź to, czytaj!” – „Tolle, lege!” usłyszał pewnego dnia Augustyn, który wówczas nie był jeszcze taki święty. Zaczął czytać słowa Pisma Świętego: „…nie w ucztach i pijaństwie, nie w rozpuście i rozwiązłości, nie w zwadzie i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa, a nie ulegajcie staraniom o ciało i jego pożądliwości” (Rz 13,13-14). Potem nastąpiło jego ostateczne nawrócenie.

„A Słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas…” (J 1,14) – Żywe Słowo Boga, Słowo dające życie – i to doczesne – i życie wieczne. Słowo, Syn Boga, Jezus Chrystus, wczoraj i dziś, Ten Sam i na wieki. Życie raz podarowane, nie zostaje NIGDY odebrane, jednak różną będzie miało jakość, w niebie lub w piekle – bez końca. Żywe Słowo Boga, które daje nam dziś zbawienie, przez Swą mękę i zmartwychwstanie, które świętowaliśmy tak niedawno. Łaska jest nam darmo dana przez wiarę: Jak chętnie przyjmujemy ją dziś do swego serca i niesiemy w aktach dobrych czynów swoim bliźnim?

Dzięki Słowu – Bóg Ojciec stworzył świat: „Niechaj się stanie światłość!”, a Duch Boży unosił się nad wodami” (Rdz 1,2-3). To samo Słowo i ten sam Duch – działają dziś w Kościele Powszechnym, w naszym kościele, w sercu każdego człowieka. Słowo to jest w nas żywe zwłaszcza wtedy, kiedy mamy z Nim żywy kontakt – poprzez czytanie Pisma Świętego. „WEŹ I CZYTAJ!” – słyszymy poprzez czas i dzieje świata to samo wezwanie, które kilka wieków temu słyszał święty Augustyn. Jednak pozostaje ono żywe, kiedy przyjmujemy je z WIARĄ. Nie każdy, kto czyta Biblię – wierzy, co jest tam napisane. Ludzie czytają Pismo jak literaturę piękną, z pozycji obserwatora. Ale kiedy z wiarą otworzysz księgę, w poszukiwaniu odpowiedzi na nurtujące cię pytania – to Księga zaczyna odpowiadać – Księga zaczyna czytać ciebie, zaczyna ciebie zmieniać.

„Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by było przed Nim niewidzialne, przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek” (Hbr 4, 12-13). NAWET JEŚLI NIE MASZ WIARY, lub nie masz jej wystarczająco dużo – możesz otrzymać ją, bo „wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa” (Rz 10,17). Ponadto Słowo to daje życie: „Jesteście bowiem ponownie do życia powołani nie z ginącego nasienia, ale z niezniszczalnego, dzięki słowu Boga, które jest żywe i trwa” (1P 1, 23). Czytając słowo Boże i wierząc Mu – otrzymujemy nowe życie, niezniszczalne, życie wieczne, które w nas trwa, wolą Tego, który je stworzył.

Karmijmy się Słowem Boga, na uczcie Słowa i uczcie Eucharystycznej, jednak dostęp do Pisma jest o wiele prostszy, po prostu: „Weź i czytaj”. Masz to Słowo na wyciągnięcie ręki, Ono czeka na ciebie. „Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” (Mt 4, 4). Jemy chleb nasz powszedni, nasze codzienne posiłki, czy potrafią one jednak zaspokoić nasz głód raz na zawsze? Czy twoja relacja z Bogiem jest żywa? On dobrze wie, co każdy z nas potrzebuje. Jednak, aby się tym Słowem karmić, trzeba codziennie z Nim obcować. Czy zaglądasz do Pisma codziennie, abyś nie był głodny i spragniony? Im więcej czytasz, tym więcej rozumiesz, tym bardziej Słowo przemienia ciebie.

Jezus mówi w Ewangelii św. Jana: „Jeszcze przez krótki czas jest wśród was światłość. Chodźcie, dopóki macie światłość, aby was ciemność nie ogarnęła. A kto chodzi w ciemności, nie wie, dokąd idzie. Dopóki światłość macie, wierzcie w światłość, abyście byli synami światłości” (J 12, 35-36). I oto mamy jeszcze Mszę świętą, możliwość uczestniczenia w sakramentach i w obrzędach religijnych, w spowiedzi. Są takie kraje w Europie i na świecie, gdzie kościoły pozamykano na czas pandemii, gdzie kościoły upadają, bo wierni przestali je wspierać finansowo. Cieszmy się, że mamy nasz kościół – ten ziemski, oraz naszych duszpasterzy, którzy cały czas posługują. Wykorzystajmy tę wolność, którą jeszcze mamy, na czynienie dobra, póki jeszcze możemy.

dr Monika Kornaszewska-Polak

 

OCHRZCZENI

  • Dominika Grażyna CIEŚLIKOWSKA

 

ZMARLI

  • Teresa SOLIPIWKO
  • Włodzimierz MRUGALSKI
  • Emilia KIESIEWICZ
  • Wanda GRACA
  • Andrzej CHRUŚCIEL
  • Janina SIODŁAK
  • Giorgio DE STEFANI
  • Zofia PILNIAK

 

ŻYCZENIA

Wszystkim obchodzącym w najbliższym tygodniu imieniny i rocznice urodzin oraz rocznice zawarcia sakramentu małżeństwa, życzymy szczególnego błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej, potrzebnych łask i wstawiennictwa św. PatronóW

Życzy Redakcja NK

 

 

Redakcja: Ks. Piotr Pilśniak Grzegorz Pieńkowski, Jadwiga i Jerzy Wieczorek

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. +48 32 267 35 36; + 48 883 159 522

Życzenia, artkuły oraz wiersze można przysyłać pocztą elektroniczną na adres NK.

Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzenia korekty nadesłanych tekstów.

Nr konta parafii: 42 2490 0005 0000 4500 3360 5563

"Człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest jego prawdziwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostatecznie przeznaczenie"