Nasz Kościół, nr 598 (09.05.2021r)

ROZWAŻANIA NAD SŁOWEM BOŻYM

Słowa Ewangelii według świętego Jana:

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali".

Kto uwierzy w Chrystusa, otrzymuje dar Ducha Świętego. Duch Święty, który jest nam dany, rozlewa w sercach naszych miłość Bożą, dzięki której możemy kochać jak Chrystus, miłować się wzajemnie tak, jak On nas umiłował. Ta miłość z Boga jest dowodem, że narodziliśmy się z Boga i znamy Boga. Jeśli nie miłujemy, nie znamy Boga, gdyż Bóg jest miłością. Bóg dał dowód swojej wielkiej miłości do nas przez to, że Syna swego posłał na świat, abyśmy nie zginęli, ale mieli życie dzięki Niemu. Jego Syn jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy. Gdy trwamy w Chrystusie, trwamy w Jego miłości. On wyrwał nas ze śmierci egoizmu do życia Jego miłością. Teraz jest w nas Jego radość i jest to radość doskonała.

Marek Ristau

 

PO RAZ PIERWSZY DO KOMUNII ŚW. PRZYSTĄPILI

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Grodźcu klasa IIIA:

 • Dawid BEDNARSKI
 • Marcel BEDNARSKI
 • Laura BOCHENEK
 • Martyna CZAPLA
 • Wiktoria GĄTKOWSKA
 • Krzysztof GRUSZKA
 • Blanka KUBIK
 • Szymon LATOS
 • Aleksandra LESZCZYŃSKA
 • Aleksandra LESZEK
 • Zuzanna OMASTA
 • Łukasz PECKA
 • Lena ROMANOWSKA
 • Kornel SITEK
 • Amelia ŻOŁDAK

 

klasa IIIB:

 • Zuzanna BAJERKIEWICZ
 • Zuzanna BECICZKO
 • Gustaw BEDNARSKI
 • Alicja BIAŁAS
 • Karol BIAŁAS
 • Julia BOREK
 • Gabriel CELKA
 • Marcel CELKA
 • Zuzanna MARCZEWSKA
 • Jakub PŁANETA
 • Szymon POLOCZEK
 • Aleksander RERYCH
 • Michalina SATERNUS
 • Igor ZAGANIACZ

 

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Gródkowie

 • Igor BĘDKOWSKI
 • Laura GOMUŁKA
 • Klara GRABOWSKA
 • Kamila KOWAL
 • Emilia KRASOŃ
 • Jan KURACH
 • Tomasz PAWLIK
 • Zofia STACHOWSKA
 • Patryk STACHOWSKI
 • Kacper ZMARLAK

 

KOMENTARZ DO EWANGELII

Największe przykazanie ze wszystkich to przykazanie miłości. Miłować Boga z całego serca i bliźniego jak siebie samego jest daleko ważniejsze od zachowywania w sposób skostniały tysięcy innych praw, które są dobre, ale tylko wtedy, gdy nie są celem samym w sobie. Z miłości Bóg stworzył świat, z miłości stworzył człowieka, z miłości zesłał na świat swojego Syna, z miłości On umarł i zmartwychwstał. Z miłości Duch Święty zstępował nawet i na pogan, tak jak w dzisiejszym czytaniu - na Korneliusza. Jeżeli jesteśmy dziećmi Boga, to także powinna nami kierować miłość, dlatego módlmy się o to, ponieważ będziemy sądzeni przede wszystkim z miłości.

s. Faustyna Aleksandrowicz CSFN

 

O JUBILEUSZU BOLESŁAWA CIEPIELI

Bolesław Ciepiela od 1957 roku zamieszkuje w Gródkowie – Parafia Grodziec tj. od zawarcia związku małżeńskiego z Marią Lis.

W tym miejscu chcę poinformować, że jest on znany tej i sąsiednim Parafiom, między innymi z opracowanych książek o tematyce religijnej (o parafiach: Grodziec, Łagisza, Psary), o cmentarzach i wykopaliskach archeologicznych (w Grodźcu, Łagiszy, Psarach).

Jego książki znajdują się w zbiorach nie tylko bibliotek według numeru ISBN, ale i w Diecezji Częstochowskiej, Sosnowieckiej i w Watykanie (u Papieża Jana Pawła II). Tu warto zaznaczyć, że Bolesław został wyróżniony przez Pierwszego Biskupa Sosnowieckiego Złotym Zaszczytnym Medalem za zasługi dla Kościoła.

I oto 90-latek uroczyście obchodził swój Jubileusz w rocznicę 90-lecia urodzin, tj. 24.04.2021 roku.

Beata Ciepiela-Czapla

 

ZMARLI

 • Henryka GRABIS
 • Ryszard GWÓŹDŹ
 • Maria WOŹNIAK

 

ŻYCZENIA

Wszystkim obchodzącym w najbliższym tygodniu imieniny i rocznice urodzin oraz rocznice zawarcia sakramentu małżeństwa, życzymy szczególnego błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej, potrzebnych łask i wstawiennictwa św. Patronów

Życzy Redakcja NK

 

Redakcja: Ks. Piotr Pilśniak Grzegorz Pieńkowski, Jadwiga i Jerzy Wieczorek

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. +48 32 267 35 36; + 48 883 159 522

Życzenia, artkuły oraz wiersze można przysyłać pocztą elektroniczną na adres NK.

Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzenia korekty nadesłanych tekstów.

Nr konta parafii: 42 2490 0005 0000 4500 3360 5563

"Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością".