Nasz Kościół, nr 619 (03.10.2021r)

ROZWAŻANIA NAD SŁOWEM BOŻYM

Słowa Ewangelii według świętego Marka:

Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich: "Co wam przykazał Mojżesz?" Oni rzekli: "Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić". Wówczas Jezus rzekł do nich: "Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela". W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: "Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo". Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: "Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego". I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.

Bóg stworzył wszystko dla swojej chwały... Na początku stworzenia dla swojej chwały stworzył człowieka. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i kobietę stworzył ich. Zarówno Jezus, jak i my, których On pojednał z Bogiem, mamy jednego Ojca. Dlatego Jezus nazywa nas swoimi braćmi. Rzeczywiście, dziećmi Bożymi jesteśmy i rzeczywiście braćmi Jezusa jesteśmy.

Marek Ristau

 

KORONKA DO NAJDROŻSZEJ KRWI PANA JEZUSA

Na dużych paciorkach: O Jezu, okryj Twoją Przenajdroższą Krwią cały świat! Obmyj wszelki brud grzechowy i odnów świat przez Ducha Świętego.

Na 10 małych paciorkach: O mój Jezu, przebaczenia i Miłosierdzia, przez zasługi Twej Najdroższej Krwi.

Na zakończenie: O Najdroższa Krwi Pana naszego, Jezusa Chrystusa, bądź naszym ratunkiem w naszych grzechach i nędzy, a także obroną w niebezpieczeństwach duszy i ciała. Niech święte krople Twojej Krwi przyniosą nam zbawienie i żywot wieczny. Amen.

Istnieją dodatkowo: Litania do Najdroższej Krwi Pana Jezusa oraz Różaniec do Krwi Chrystusa. Różaniec ten składa się z 7 tajemnic, według 7 przelań Krwi Chrystusa. Przy każdej z sześciu tajemnic odmawia się 5 x Ojcze nasz oraz 1 x Chwała Ojcu, a przy ostatniej 3 x Ojcze nasz oraz 1 x Chwała Ojcu (razem 33 według wieku Pana Jezusa). Po każdej tajemnicy powtarzamy: Ciebie, Panie prosimy, wspomóż sługi swoje, które odkupiłeś swoją Przenajdroższą Krwią. Tajemnice przelania Najświętszej Krwi Chrystusa: Tajemnica 1. Pan Jezus przelał Krew podczas obrzezania; Tajemnica 2. Pan Jezus przelał Krew podczas modlitwy w Ogrójcu; Tajemnica 3. Pan Jezus przelał Krew podczas biczowania; Tajemnica 4. Pan Jezus przelał Krew podczas cierniem koronowania; Tajemnica 5. Pan Jezus przelał Krew na Drodze Krzyżowej; Tajemnica 6. Pan Jezus przelał Krew przy ukrzyżowaniu; Tajemnica 7. Pan Jezus przelał Krew i wodę przy otwarciu boku włócznią.

 

PRZED NAMI KOLEJNY REMONT

W miniony wtorek w Warszawie złożyłem ostanie podpisy pod przyznaną naszej parafii przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacją na remont budynku dawnego Kółka Rolniczego i wikariatu w ramach projektu: „Budownictwo energooszczędne. Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Wniosek został złożony już dwa lata temu. Cieszy nas fakt, że został poprawnie napisany uwzględniając regulamin przyznawania dotacji i przyjęty bez poprawek! Dziękuję Opatrzności Bożej za wspaniałych ludzi, spotkanych w Warszawie, gdzie musiałem się udawać wiele razy, aby zrealizować do końca projekt. Cieszę się, że nasz projekt, w ramach nowego programu dotacji, został przyjęty i rozpatrzony jako jeden z pierwszych. Pomogła nam dobrze i w terminie zrealizowana dwa lata temu inwestycja w naszym parafialnym kościele i wsparcie naszego Biskupa Grzegorza Kaszaka, któremu dziękuję za wielkie osobiste zaangażowanie. Ksiądz Biskup uczestniczył osobiście w podpisywaniu dokumentów. Prace przy generalnym remoncie rozpoczną się już w grudniu tego roku i mają się zakończyć 30 września przyszłego roku. W związku z tym, wszyscy, którzy do tej pory, nawet przez wiele lat korzystali z pomieszczeń tych budynków: Agencja Ubezpieczeń, Pan fotograf, Koło Gospodyń, Ochotnicza Straż Pożarna, Parafialny Chór „KATARZYNA”, mój brat Waldemar, muszą je opuścić do końca listopada tego roku. Zaznaczam, że wszyscy zostali o tym fakcie poinformowani już w momencie złożenia projektu o dotację. Budynki są w bardzo złym stanie technicznym i już od wielu lat była konieczność ich remontu, aby mogły służyć w przyszłości parafii i społeczności Grodźca. Chór Parafialny „KATARZYNA” swoje próby będzie od grudnia miał w salce na plebanii.

Ks. proboszcz

 

OCHRZCZENI

  • Patryk Jarosław MORAK

 

ZMARLI

  • Janusz OLSZÓWKA

 

ŻYCZENIA

Wszystkim obchodzącym w najbliższym tygodniu imieniny i rocznice urodzin oraz rocznice zawarcia sakramentu małżeństwa, życzymy szczególnego błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej Grodzieckiej, potrzebnych łask i wstawiennictwa św. Patronów

Życzy Redakcja NK

 

 

Redakcja: Ks. Piotr Pilśniak Grzegorz Pieńkowski, Jadwiga i Jerzy Wieczorek

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel. +48 32 267 35 36; + 48 883 159 522

Życzenia, artkuły oraz wiersze można przysyłać pocztą elektroniczną na adres NK.

Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzenia korekty nadesłanych tekstów.

Nr konta parafii: 42 2490 0005 0000 4500 3360 5563

"Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać".