Nasz Kościół, nr 627 (28.11.2021r)

ROZWAŻANIA NAD SŁOWEM BOŻYM

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza:

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”.

Chrystus Pan jest naszą sprawiedliwością. Kto wierzy w Niego, jest usprawiedliwiony na wieki i nie pójdzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Mając serca oczyszczone przez wiarę i napełnione miłością Bożą przez Ducha Świętego, który został nam dany - możemy utwierdzać się w nienagannej świętości przed Bogiem, w oczekiwaniu na przyjście Jezusa ze wszystkimi Jego świętymi. Usprawiedliwieni krwią Jezusa, staniemy przed Ojcem bez winy.

Marek Ristau

 

PATRON DNIA

Święty Stefan Młodszy, męczennik urodził się w Konstantynopolu między rokiem 713 a 715. W młodym wieku wstąpił do klasztoru. Został przełożonym mnichów na górze św. Auksencjusza. Podczas sporów o cześć świętych obrazów opowiedział się po stronie obrońców dotychczasowego kultu. Tym samym naraził się na prześladowanie przez cesarza Konstantyna V Kopronima. W czerwcu 762r. zażądano od niego podpisania dokumentów nielegalnego synodu, który zebrał się w 754 r. w Hieria, by potępić oddawanie czci obrazom. Gdy odmówił, zamknięto go w klasztorze, a następnie zesłano na wygnanie. Po 2 latach przewieziono go do więzienia w Konstantynopolu. Spędził tam 11 miesięcy. Zmarł w więzieniu w 764 r., dotkliwie pobity przez pochlebców cesarza.

 

MARYJA - KRÓLOWA POLSKI I PANI WSZYSTKICH NARODÓW

Objawienia w Amsterdamie, które miały miejsce w połowie XX wieku, miały za zadanie przygotowanie świata na przyjęcie nowego dogmatu o Maryi. Objawienia otrzymała Ida Peerdeman, Holenderka, która przez całe życie była wyjątkowo skromna i całkowicie posłuszna biskupowi oraz swojemu kierownikowi duchowemu. Była także osobą rozsądną, trzeźwo myślącą, „twardo chodzącą po ziemi”, bez skłonności do egzaltacji czy fantazjowania. Maryja w objawieniach była wobec Idy wymagająca: „Słuchaj uważnie i powiedz teologom oraz narodom tego świata, że mają moje orędzie dobrze wyjaśnić i starać się je zrozumieć”. Matka Boża prosiła Idę o ogłoszenie tego, o co nigdy dotąd nie prosiła – o nowy dogmat:

„Przychodzę dzisiaj jako Pani Wszystkich Narodów. Swoją stopą zdeptałam węża. Zostałam zjednoczona z Synem tak, jak zawsze z Nim byłam zjednoczona. W obecnym czasie stoję jako Współodkupicielka, Pośredniczka i Orędowniczka. Dogmat o Wniebowzięciu musiał to poprzedzić. Ostatni i największy dogmat nastąpi po nim”.

„Teraz nadeszła pora, kiedy będziesz mówić o Maryi jako Współodkupicielce, Pośredniczce i Orędowniczce pod tytułem: «Pani Wszystkich Narodów»”. „Kościół doświadczy dużo sprzeciwu z powodu nowego dogmatu. U innych wzbudzi on zdziwienie. Ten dogmat stanie się przedmiotem wielkiego sporu, jednakże zostanie przeprowadzony”.

Wraz z upływem lat wiele z tego, co Pani Wszystkich Narodów zapowiedziała, wypełniło się dosłownie tak, jak opisywała to Ida. W pewnej, symbolicznej wizji dostrzegła krzyż na kuli ziemskiej, pod który spadały swastyki, gwiazdy, młoty i sierpy. Wbrew początkowej krytycznej ocenie, kult Pani Wszystkich Narodów rozwijał się. Biskup Amsterdamu, Henryk Bomers, wobec wielu łask, uzdrowień, a nawet cudów podjął decyzję o wyrażeniu zgody na publiczne oddawanie czci Amsterdamskiej Pani. W 1996 roku powołał komisję teologiczną do zbadania objawień i orędzi. Jego następca, biskup Joseph Punt, w 2002 roku na podstawie protokołu komisji uznał objawienia za nadprzyrodzone: „Z uwagi na te wszystkie orzeczenia, świadectwa i rozwój wydarzeń, a także w połączeniu z modlitwą i teologiczną refleksją, stwierdzam, że pochodzenie objawień amsterdamskich jest nadprzyrodzone”.

Biskup Henryk Bomers: „Myślę, że czczenie Maryi pod tym tytułem jest dzisiaj niezmiernie ważne, gdyż żyjemy w czasach, w których narody tego świata wzajemnie się znają i utrzymują ze sobą kontakty. Wszystkie narodowości muszą umieć żyć ze sobą w miłości, harmonii i braterstwie. Czczenie Maryi pod tym tytułem uzmysławia nam fakt, że mamy wobec wszystkich ludzi tej ziemi, którzy nie znają Chrystusa, obowiązek ich ewangelizowania. Dlatego też ten nowy tytuł Maryi – Pani Wszystkich Narodów – jest bardzo ewangelicznym tytułem. Przypomina nam o zadaniu głoszenia Chrystusa wszystkim narodom”. Ida Peerdeman powiedziała: „Gdy ostatni dogmat w maryjnej historii zostanie ogłoszony, wtedy Pani Wszyst­kich Narodów ofiaruje światu prawdziwy pokój”.

Maryja podyktowała Idzie krótką modlitwę i prosiła o jej rozpowszechnienie i codzienne odmawianie:

Modlitwa do Maryi, Niepokalanie Poczętej Dziewicy, Matki Jezusa Chrystusa, Naszego Pana, Pani Wszystkich Narodów: „Panie Jezu Chryste, Synu Ojca, ześlij teraz Ducha Twego na ziemię. Spraw, aby Duch Święty zamieszkał w sercach wszystkich narodów i chronił je od upadku, katastrofy i wojny. Niechaj Pani Wszystkich Narodów, Święta Dziewica Maryja, stanie się naszą Orędowniczką. Amen.”

Monika Kornaszewska-Polak

(na podstawie: https://krolowa.pl/ostatni-dogmat-pani-wszystkich-narodow/)

 

ŻYCZENIA

Wszystkim obchodzącym w najbliższym tygodniu imieniny i rocznice urodzin oraz rocznice zawarcia sakramentu małżeństwa, życzymy szczególnego błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej Grodzieckiej, potrzebnych łask i wstawiennictwa św. Patronów

Życzy Redakcja NK

 

 

Redakcja: Ks. Piotr Pilśniak Grzegorz Pieńkowski, Jadwiga i Jerzy Wieczorek

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. +48 32 267 35 36; + 48 883 159 522

Życzenia, artkuły oraz wiersze można przysyłać pocztą elektroniczną na adres NK.

Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzenia korekty nadesłanych tekstów.

Nr konta parafii: 42 2490 0005 0000 4500 3360 5563

"Uzdrówcie rany przeszłości miłością. Niech wspólne cierpienie nie prowadzi do rozłamu, ale niech spowoduje cud pojednania"