Światowy Dzień Młodizeży Kraków 2016
msze św w niedziele
msze św w tygodniu

Intencje mszalne na bieżący tydzień

Poniedziałek

13.11.

7.00

Za zmarłego Andrzeja Pazik – od rodziny Wijasińskich

17.00

Za zmarłą Romualdę Smółka – od córki z wnuczką

Wtorek

14.11.

7.00

Za zmarłego Andrzeja Pazik – od pracowników Pogotowia Ratunkowego

17.00

Za zmarłych Marię i Edwarda Jeszke oraz ich rodziców

Środa

15.11.

7.00

Za zmarłą Fryderykę Chruściel – od siostry z rodziną

17.00

Za zmarłych Helenę i Jana Kozioł, Rozalie i Władysława Kacik

Czwartek

16.11.

7.00

Za zmarłą Fryderykę Chruściel – od sąsiadów z bloku nr 3 i pani Joli

17.00

Za zmarłą Romualdę Smółka – od syna z żoną i wnukiem

Piątek

17.11.

7.00

Za zmarłego Ryszarda Kuźnię – od uczestników pogrzebu

17.00

Za zmarłą Elżbietę Kaczmarek – od Haliny Domagała

Sobota

18.11.

7.00

Za zmarłego Józefa Pilśniaka z okazji 16. rocznicy śmierci – od syna

17.00

Za zmarłego Zygmunta Bałę z okazji  4. rocznicy śmierci i jego żonę Janinę – od córek z rodzinami

Niedziela

19.11.

7.00

Za zmarłą Elżbietę Kaczmarek – od uczestników pogrzebu

9.30

ZBIOROWA ZA ZMARŁYCH:

- za zmarłą Genowefę Śmiałkowską z okazji 30.
  rocznicy śmierci oraz zmarłych Antoniego
  i Leszka Śmiałkowskich
– od rodzin Nazimów
  i Śmiałkowskich

- za zmarłą Genowefę Wnuk – od syna Euzebiusza i wnuczki Asi

- za zmarłego Włodzimierza Rzeszutko – od syna
  Bogdana z rodziną

- za zmarłą Alicję Flak – od rodziny Tarnowskich

- za zmarłą Wiesławę Piekarczyk – od córki i wnuków z rodzinami

- za zmarłych Danutę i Czesława Janickich z okazji rocznic śmierci, Annę i Antoniego Machura oraz zmarłych z rodzin Gosek i Nawracała

- za zmarłego Leszka Machurę z okazji rocznicy
  śmierci – od żony

- za zmarłego Stanisława Katolika z okazji 40. rocznicy śmierci i jego żonę Helenę, Czesława Góralika i zmarłych rodziców z obojga stron

- za zmarłych: Henryka Siemieniec z okazji 50.
  rocznicy śmierci, Rozalię Miernik i ich rodziców

- za zmarłych: Juliannę, Józefa i Krystynę Prusickich oraz ich rodziców, Jana Bujnowskiego i jego rodziców, Michalinę Kowalik

- Zofię Wąsicką – od swatowej Ireny

- Janusza Klitę z okazji 4. rocznicy śmierci – od żony i dzieci

- Jarosława i Grzegorza Musialik, Jana i Bronisławę Bochenek

- Grażynę Wieczorek z okazji 1. rocznicy śmierci

- Helenę Zwierz z okazji 21. rocznicy śmierci, Michała Czaplę z okazji 14. rocznicy śmierci,
Henryka Sobczyka z okazji 44. rocznicy śmierci

11.00

Msza św. z udzieleniem sakramentu chrztu

15.30

Za zmarłych Anielę i Józefa Mosurek

17.00

W intencji Bogu wiadomej

 

 

"Prawdziwa cywilizacja nie polega na sile, ale jest owocem zwycięstw nad samym sobą, nad mocami niesprawiedliwości, egoizmu i nienawiści, które są zdolne zniekształcić prawdziwe oblicze człowieka"