Ziarnko do ziarnka... - czyli o rocznicy zespołu Ziarno i o I Parafialnej Cecyliadzie

Dziesięć lat istnienia to już kawał czasu. Dziesiąte urodziny to już sporo życia. To już konkret. A w tym roku swoje dziesiąte urodziny obchodzi nasz grodziecki - Dziecięcy Zespół „Ziarno”.

Z tej też okazji w piątek, 22 listopada, zainaugurowana została parafialna Cecyliada, na której talentami wokalnymi miały okazję wykazać się dzieci należące do zespołu.

To wyjątkowe przedsięwzięcie pozwoliło dzieciom pokonać własną nieśmiałość, pokazać swoje mocne strony o odwagę, a nam, parafianom, umożliwiło poznanie nowych mocnych głosów, których przecież nie mamy okazji słyszeć w niedziele, na co dzień. Tak się składa, że miałam szczęście towarzyszyć zespołowi u początków jego kiełkowania, kiedy było małym zarodkiem, formującym swoje kształty i kręgosłup.

A wszystko zaczęło się jednego powakacyjnego dnia, kiedy pewnym osobom wpadło do głowy, by asystując chętnym dzieciaczkom, zrobić adorację żłóbka na Boże Narodzenie. No tak, czasu niewiele, scenariusz trzeba napisać, próby zacząć robić, dzieci zmotywować, aby się nie wycofały, a przede wszystkim instrumentalistę znaleźć. Owocne poszukiwania zaprowadziły do Pana Jacka Szurgota. I to był strzał w 10! „Właściwy facet na właściwym miejscu” :-) .

Udało się!

Więc szkoda trochę dobrze rozpoczętego dzieła porzucać. Dzieci przychodziły, „garnęły się”. Z różnych grup społecznych, o odmiennym materialnym statusie i rodzinnych sytuacjach. Ale pięknym było to, że chciały. Tu przy kościele znajdowały spokój i bezpieczeństwo, i wzajemną dziecięcą radość.

Pierwotny plan był taki, by stworzyć grupę opartą na formacji dzieci Maryi (z pomocą i wsparciem czeladzkich ss. Karmelitanek od Dz. J.). Szybko jednak dało się zauważyć, że dzieci ciągnie zdecydowanie w stronę muzyki, radosnego wielbienia Pana śpiewem, tańcem i gestem. Więc oczywiście należało temu wyjść naprzeciw.

Początki lokalizacyjne także nie były łatwe. Pierwsze próby odbywały się po prostu w zakrystii. Z czasem pożyczana salka parafialnego chóru, pokój na plebani, aż wreszcie „salka przy schodach”, gdzie zespół, pomimo nie najlepszej jakości pomieszczenia, poczuł się wreszcie jak u siebie.

Dziesiąte urodziny to ważna data. Dlatego warto wspomnieć, by podziękować, śp. Annę Zięba, od której wszystko się zaczęło, oraz panią Krysię Skutnik, niezwykle pomocną i zawsze obecną, która pozostanie już „naszą panią katechetką.” Oczywiście trzeba wspomnieć śp. ks. proboszcza Stanisława Wojtuszkiewicza, to Jemu zespół zawdzięcza nazwę. Jak to naturalną koleją rzeczy bywa, zespół trwa, dzieci się zmieniają, odchodzą, przychodzą, naturalna wymiana pokoleń, nowy kształt i udoskonalanie rozpoczętego dzieła.

Ks. Piotr Tytko towarzyszył zespołowi w jego pierwszych latach. Z nim też miałam okazję – działając jeszcze w zespole – odbyć wspólne wycieczki – pielgrzymki do Krakowa w czasie Wielkiego Postu, czy Łagiewnik, była zabawa ostatkowa i mikołajki.

W sumie nie sposób policzyć, ile dzieci przewinęło się przez zespół. Ile weszło tylko na chwilę, ile w nim zostało, jak wiele pokoleń zespół kształtował. I dobrze. To jest piękne i o to chodzi. A że urodziny – wypada złożyć życzenia.

Życzę zatem, aby Ziarno będąc już chlubą i wizytówką parafii trwało, aby kolejne pokolenia dzieci przybywały, formując siebie i – mając szansę – doskonaliły swoje talenty. „Bo gdzie dwóch albo trzech zebranych jest w imię Moje, tam ja jestem pośród nich – mówi Pan”. Sto lat!

Fotorelacja z I Parafialnej Cecyliady - TUTAJ

Asia

 

KTO ŚPIEWA DWA RAZY SIĘ MODLI

W piątek 22 listopada w Liturgii Kościoła obchodzimy wspomnienie św. Cecylii. Św. Cecylia jest patronką wszystkich wykonujących muzykę sakralną. I właśnie w tym dniu w grodzieckiej parafii pw. św. Katarzyny odbyła się I Parafialna Cecyliada.

W śpiewacze szranki stanęło 16. solistek, które na co dzień śpiewają w Dziecięcym Zespole „ZIARNO”. Po Mszy św., którą celebrowali, w intencji członków Chóru Parafialnego „Katarzyna” i Dziecięcego Zespołu „ZIARNO”, ks. proboszcz Piotr Pilśniak i ks. Szymon Wojciechowski - odbyły się przesłuchania. Jury w składzie:

  • Pani Stefania Urgacz – prezes zespołu „Grodźczanie”;
  • Pan Stanisław Sochacki - organista;
  • Diakon Paweł Sproncel

miało niezły „orzech do zgryzienia”, gdyż wszystkie uczestniczki bardzo dobrze się przygotowały do konkursu. Po przesłuchaniu wszystkich biorących udział solistek, Jury udało się na burzliwe obrady, a dzieci wraz z rodzicami na poczęstunek do salki, gdzie zwykle odbywają się próby.

Wyniki zostały ogłoszone po niedzielnej Mszy św. o godz. 11.00. I tak:

Jury przyznało 4 wyróżnienia:

  • Agata Borowiec – za wykonanie pieśni pt.: „Maryjo, śliczna Pani”
  • Joanna Kowalska – która zaśpiewała pieśń pt.: „Bądź pozdrowiona”
  • Emilia Maciejczyk – która wykonała „Barkę”
  • Aleksandra Marciniak – za wykonanie utworu pt.: „Aniele...”
  • III miejsce przypadło Maji Terlikowskiej, która zaśpiewała pieśń pt.: „Sutanna”
  • II miejsce zdobyła Oliwia Lipińska za wykonanie pieśni pt.: „Jest na świecie miłość”
  • i wreszcie I miejsce zostało przyznane jednej z najmłodszych członkiń zespołu „ZIARNO”, bo zaledwie 7-letniej Ninie Ciopalskiej za utwór pt.: „Uwielbiam imię Twoje Panie”.

Wszystkie Laureatki oprócz nagród rzeczowych zostały także nagrodzone gromkimi brawami Parafian, którzy zostali specjalnie , by usłyszeć śpiewające dziewczynki. Mamy nadzieję, że Parafialna Cecyliada będzie cyklicznym konkursem odbywającym się co rok w dzień poświęcony św. Cecylii. Gratulujemy zarówno Laureatkom jak również wszystkim dziewczynkom, które zdecydowały się wziąć udział w zawodach śpiewaczych i zapraszamy w przyszłym roku.

Kat. Bor.

"Pragnienie, by żyć lepiej, nie jest niczym złym, ale błędem jest styl życia, który wyżej stawia dążenie do tego, by mieć aniżeli być, i chce więcej mieć, nie po to aby bardziej być, lecz by doznać w życiu najwięcej przyjemności"