sdm
msze św w niedziele
msze św w tygodniu

Nasz Kościół, nr 291 (21.06.2015r)

ROZWAŻANIA NAD SŁOWEM BOŻYM

Słowa Ewangelii według świętego Marka:

Gdy zapadł wieczór owego dnia, Jezus rzekł do swoich uczniów: Przeprawmy się na drugą stronę. Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim. Naraz zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy? On wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: Milcz, ucisz się! Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary? Oni zlękli się bardzo i mówili jeden do drugiego: Kim właściwie On jest, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?

"Wołali w niedoli do Pana, a on uwolnił ich od trwogi”. Dzisiejsze czytania prowadzą nas nad brzeg życia i śmierci. Tam gdzie musimy opowiedzieć się, czy słuchamy lęku i trwogi, czy jesteśmy dziećmi odwagi płynącej z zaufania Bogu. Jezus swoją śmiercią pokonał już wszystko, co budzi w nas lęk. On nad wszystkim panuje. Strach, oddany w Jego ręce, już nie paraliżuje w nas miłości, która jest silniejsza od śmierci i która przynagla do ofiarowania swego życia.

o. Jacek Szymczak OP

 

MONOGRAFIA BIBLIOGRAFICZNA O B.CIEPIELI

W dniu 19 czerwca br. (piątek) o godz. 17 w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Będzinie przy ul. Piłsudskiego odbyła się promocja książki o dorobku naukowo-literackim Bolesława Ciepieli. Autorem książki jest prof. ndzw. dr hab. Zdzisław Gębołyś. Publikacja posiada recenzję napisaną przez dr Barbarę Pytlos. (Oboje, zarówno autor jak i recenzent są pracownikami wyższych uczelni).

Książka zatytułowana: Bolesław Ciepiela. Monografia biobibliograficzna” przestawia dorobek twórczy B. Ciepieli – znanego zagłębiowskiego pisarza-regionalisty, kronikarza, z zawodu inżyniera górnictwa. Wymieniony jest autorem 49 książek o różnej tematyce (w tym m.in. o parafiach i kościołach, cmentarzach; m.in. Dzieje parafii Grodziec) oraz licznych artykułów i tekstów publikowanych na łamach czasopism fachowych, prasy regionalnej (w tym m.in. „Niedziela”, „Gość Niedzielny”, „Nasz Kościół”).

Książka składa się z części biograficznej i bibliograficznej. W części biograficznej przedstawiono portret „bohatera” książki. W części bibliograficznej odnotowano 2045 pozycji bibliograficznych, w podziale na bibliografię podmiotową (dzieła B. Ciepieli) i przedmiotową (dzieła o B. Ciepieli).

Tu należy wspomnieć, że B. Ciepiela uhonorowany jest m.in. przez Kościół (bp sosnowiecki A. Śmigielski w 2006 r. nadał mu Zaszczytny Złoty Medal I bpa sosnowieckiego „za zasługi dla Kościoła”; jest członkiem Komandorii Zagłębiowskiej Orderu św. Stanisława w Będzinie i ma trzy olejne Ordery św. Stanisława, tj. kl. III,II i I nadany w 2012 r. przez Wielką Narodową Kapitułę Orderu św. Stanisława w Polsce), a ponadto z tytułu pracy zawodowej i pisarskiej ma stopień Generalnego Honorowego Dyrektora Górniczego, Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” nadany mu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Zagłębiowski „Pegaz” przyznany przez Związek Zagłębiowski w Sosnowcu za wybitny wkład w badania nad dziejami Zagłębia Dąbrowskiego oraz działalność pisarską.

Książka może być przydatna do nauki o regionie, służyć też do badań nad ruchem wydawniczym w poszczególnych regionach kraju. Publikacją (jak podała w recenzji B. Pytlos) winni być zainteresowani regionaliści i nauczyciele przedmiotowi, pracownicy placówek kulturalnych, bibliotekarze, uczniowie, miłośnicy Ziemi Zagłębiowskiej.

Książkę można nabyć w księgarniach: „Matras” w Będzinie, przy ul. Małachowskiego, w księgarni w Grodźcu przy ul. Wojska Polskiego

Jakub Czapla

 

O KSIĘŻACH RODEM Z GRODŹCA KTÓRZY ZGINĘLI W OBOZACH

To informacja o intencjach mszalnych podana na s. 4 w „Nasz Kościół” nr 22 z dn. 24.05.2015 podająca, że 25.05.br. Będzie msza św. m.in. za ks. Leona Kuchtę zachęciła mnie, aby przypomnieć o kapłanach rodem z Grodźca, którzy oddali swe życie za Ojczyznę w obozach w czasie II wojny światowej.

W latach przed 1939 r. wyświęconych na kapłanów zostało z Grodźca sześć osób, a byli to kolejno: Leon Kuchta, Władysław Morak, Józef Tomasik, Mieczysław Rzadkowski, Czesław Dróżdż i Antoni Kańtoch.

W okresie II wojny światowej trzech z wymienionych zginęło w obozach zagłady. Byli to: Leon Kuchta (zginął w Oświęcimiu 20 marca 1941 r.), Józef Tomasik (zginął w 1941 r. w Dachau), Mieczysław Rzadkowski (zginął 21 września 1942 r. w Dachau). Uczcijmy ich pamięć tym zapisem.

Bolesław Ciepiela

 

ZAMYŚLENIA

"A, jak myślę, ze panowie duza by juz mogli mieć, ino oni nie chcom chcieć!

"Wesele"  Wyspiański

„Przez cały wiek XIX i nawet część XX społeczeństwo polskie swojej niepodległości wcale się realnie nie dobijało. Gdyby naród polski w latach niewoli rzucił na szalę niepodległości znaczącą część swego majątku narodowego i swojej narodowej siły, to by po prostu tę niepodległość odzyskał!”. Można w tym miejscu przypomnieć wizytę w Warszawie cara Mikołaja II. 1 września 1897 r. na ulice miasta wyległy dziesiątki tysięcy ludzi. Na trasie przejazdu najjaśniejszego pana ludzie bez opamiętania bili brawo i wznosili okrzyki zachwytu. Warszawa w darze swemu monarsze zebrała milion rubli w złocie. Łaskawy car przeznaczył go na gmach Politechniki Warszawskiej…

Grzegorz Pieńkowski

 

ŻYCZENIA

Wszystkim obchodzącym w najbliższym tygodniu imieniny i rocznice urodzin oraz rocznice zawarcia sakramentu małżeństwa, życzymy szczególnego błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej, potrzebnych łask i wstawiennictwa św. Patronów

Życzy Redakcja NK

 

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

  • Dorota Elżbieta POTALSKA, panna z naszej parafii i Kamil WYPYCH, kawaler z parafii pw. Nawiedzenia NMP w Będzinie
  • Magdalena Karolina RODZYNKA, panna z naszej parafii i Krzysztof Andrzej ZAJĄC, kawaler z naszej parafii

 

ZAŚLUBIENI

  • Paulina i Sebastian BOBAŁA
  • Monika i Mateusz CHRZĄSZCZ

 

 

Życzenia, artkuły oraz wiersze można przysyłać pocztą elektroniczną na adres NK.

Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzenia korekty nadesłanych tekstów.

Nr konta parafii: 42 2490 0005 0000 4500 3360 5563

"Powstań, ty, który już straciłeś nadzieję. Powstań, ty, który cierpisz. Powstań, ponieważ Chrystus objawił ci swoją miłość i przechowuje dla ciebie nieoczekiwaną możliwość realizacji"