Nasz Kościół, nr 561 (23.08.2020r)

ROZWAŻANIA NAD SŁOWEM BOŻYM

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza:

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: "Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?" A oni odpowiedzieli: "Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków". Jezus zapytał ich: "A wy za kogo Mnie uważacie?" Odpowiedział Szymon Piotr: "Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego". Na to Jezus mu rzekł: "Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie". Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.

Nikt nie może przyjść do Chrystusa, jeśli nie jest mu to dane od Ojca. Nikt nie zobaczy w Jezusie z Nazaretu - Mesjasza, Syna Boga Żywego, jeśli nie objawi mu tego Ojciec, który Go posłał. Wiara w Jezusa Chrystusa jest łaską Ojca, który pociąga do Chrystusa kogo chce, kiedy chce i jak chce. Ciało i krew są bezsilne, tylko Ojciec objawia Jezusa Mesjasza. Wszystko jest łaską, wszystko jest od Ojca.

Marek Ristau

 

WSPÓŁCZESNA POLIGAMIA 

Pan Tadeusz na łamach czasopisma „Naszego Kościoła” (nr 33 z 11.VII.2010 r.) pisząc o Ugandzie zauważył, że upadła w tym miejscu instytucja czarowników i zrezygnowano w czasach niemalże nam współczesnych z poligamii.

W 2003 r. poligamię zauważono w Czadzie na terenie parafii Ngong co miało być podyktowane trudną sytuacją materialną tamtejszych mieszkańców [„My a trzeci świat” {Gdańsk} nr 1(65) styczeń-luty 2003]. Opisując biblijny wzorzec małżeństwa w swoim referacie ks. pastor Leszek Czyż zauważył istnienie związków poligamicznych u patriarchów [„Nasza Gazetka” – czasopismo luterańskie z Goleszowa – referat z dnia 23.XI.2014 r.].

Istniały w PRL-u czasopisma zwane świerszczykami, które przynajmniej oficjalnie polskie, a zarazem katolickie społeczeństwo nie znało i nimi się nie interesowało. W tym to okresie czasu związek mężczyzny z kilkoma kobietami utożsamiany był oficjalnie z bigamią. Jeszcze na przełomie XIX i XX wieku istniało na ziemiach polskich tak zwane prawo pierwszej nocy, które ewidentnie nawiązywało do idei poligamii.

Gdy spojrzymy obecnie w XXI wieku na polski internet, zobaczyć możemy świat wyidealizowany, widziany wręcz przez różowe okulary. Oto jawią się nam strony w komputerze, które mówią nam, że dzisiejszy świat rzekomo nie jest mono, gdyż jest poligamiczny. Dodaje się, że gdy zdejmiemy z oczu fałszywy obraz chrześcijańskiej monogamii, to zobaczymy jak wiele jest zdrad wśród ludzi, gdzie nieoficjalnie pojawiają się osoby trzecie. Również słowo poligamia straciło pierwotne swoje znaczenie, gdy obecnie podkreśla się takie pojęcia jak poliandria w stosunku do kobiet żyjących ze sponsoringu, czy słynnego babiarza w stosunku do mężczyzn. Pośrodku tych pojęć stawia się obecnie poliamorię. Również czarownica nie będzie już widziana jako osoba latająca na miotle i to w starszym już wieku, tylko będzie to piękna młoda dziewczyna, zaradna anielica, niezależna finansowo osoba, niewiasta dominująca nad mężczyzną. Czarny gotycki strój będzie tutaj tylko dodatkiem do pięknego kobiecego wyglądu.

Czy owa cywilizacyjną przemianę należy jeszcze badać w kategoriach religijnych? Wśród wielu młodych naukowców ów świat czarownic widziany jest tylko jako świat wręcz bajeczny przeznaczony jedynie dla dzieci, które i tak mając swój rozum dobrze wiedzą na podstawie stron internetowych z czego wyśmiewają się niezależna finansowo współczesne młode czarownice. Dzisiaj czarownicę w badaniach lingwistycznych zastępuje się wahadłem czasu jako pojęciem w licznych rozważaniach naukowych, w którym to pojęciu raz jestem osobą mającą wspaniałe pomysły (burza mózgu), by innym razem być na życiowym dnie czekając aż od tego dna się odbiję. Na koniec mówi się w internecie, że monogamią jest posiadanie jednej osoby w danej chwili, gdy następna osoba w innym momencie również będzie postrzegana jako monogamia bez żadnych wyrzutów sumienia.

Na jakim więc świecie obecnie żyjemy? Czy to jest jeszcze świat chrześcijański czy może internetowe poglądy rodem z księżyca?... Pamiętać należy, że amerykańska propaganda sekciarska na ziemiach polskich zrobiła niezłe spustoszenie na bazie socjalistycznej ateistycznej ideologii.

Kazimierz Taczanowski

 

ŻYCZENIA

Wszystkim obchodzącym w najbliższym tygodniu imieniny i rocznice urodzin oraz rocznice zawarcia sakramentu małżeństwa, życzymy szczególnego błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej, potrzebnych łask i wstawiennictwa św. Patronów

Życzy Redakcja NK

 

 

Redakcja: Ks. Piotr Pilśniak Grzegorz Pieńkowski, Jadwiga i Jerzy Wieczorek

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Życzenia, artkuły oraz wiersze można przysyłać pocztą elektroniczną na adres NK.

Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzenia korekty nadesłanych tekstów.

Nr konta parafii: 42 2490 0005 0000 4500 3360 5563

"Pragnienie, by żyć lepiej, nie jest niczym złym, ale błędem jest styl życia, który wyżej stawia dążenie do tego, by mieć aniżeli być, i chce więcej mieć, nie po to aby bardziej być, lecz by doznać w życiu najwięcej przyjemności"