Nasz Kościół, nr 604 (20.06.2021r)

ROZWAŻANIA NAD SŁOWEM BOŻYM

Słowa Ewangelii według świętego Marka:

Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów: "Przeprawmy się na drugą stronę". Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim. A nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała wodą. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: "Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?" On, powstawszy, zgromił wicher i rzekł do jeziora: "Milcz, ucisz się!" Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: "Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary!" Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą: "Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?"

Znamy Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, jako wszechmocnego Syna Bożego. On umarł za wszystkich i wstał z martwych i żyje na wieki. Kto uwierzy w Niego w sercu swoim, staje się całkowicie nową istotą, nowym stworzeniem, dawne i stare przeminęło, a zaczęło się coś zupełnie nowego. Zaczęło się nowe życie z wiary i tylko z wiary. Bóg uczynił nas nowym stworzeniem, ponieważ uwierzyliśmy w Jego Syna i dzięki temu zostaliśmy uniewinnieni z wszystkich grzechów raz na zawsze. Bez wiary w Chrystusa nikt nie może stać się nowym stworzeniem napełnionym Duchem Świętym.

Marek Ristau

 

SYMBOLIKA WITRAŻY W KOŚCIELE

Kościół - świątynia, jest szczególnym miejscem spotkania człowieka z Panem Bogiem. Wchodząc do świątyni, zanurzamy dłonie w święconej wodzie, obecnie czynimy to w innej formie (z racji pandemii), aby oczyścić się ze zła, jakie spowija świat, z którego wchodzę do miejsca uświęconego. Klękam w ciszy i wzrokiem poszukuję zapalonych czerwonych lamp, które wskazują mi na najważniejsze i najświętsze miejsce TABERNAKULUM. To tu jest mój Bóg i Pan w Najświętszej Eucharystii. Wejście do kościoła powinno stać się dla mnie momentem zostawienia świata i jego spraw. Dlatego nie powinno być w kościele rozmów między nami, głośnych dialogów. Powinna być rozmowa z moim Panem Bogiem, bo do Niego przyszedłem.

Wystrój świątyni powinien pomagać mi w spotkaniu z Panem Bogiem. Stąd nasze kościoły, były budowane, w różnych epokach, z myślą o oddawaniu czci Panu Bogu, aby wchodząc do tego Bożego Domu, być troszkę, jak w przedsionku nieba.

Nasze kościoły mają swoich szczególnych patronów, w naszym przypadku to św. Katarzyna Aleksandryjska – Dziewica i Męczennica, we wnętrzach znajdują się obrazy i figury świętych. Malowidła przedstawiają historię zbawienia, a w wielu oknach montowane są witraże, poprzez które padają promienie słońca i przechodząc niejako przez kolorowe szkiełka, stwarzają atmosferę wyjątkowości miejsca, jakim jest kościół.

Dobrze by było, aby każdy Parafianin znał swój parafialny kościół. Rozpoznawał wszystkie obrazy i figury świętych.

Nasz parafialny kościół ma we wszystkich swoich oknach wspaniałe witraże. Te stare w prezbiterium i te bardziej nowoczesne w nawie głównej. Z racji prowadzonego remontu kościoła i dzięki ofiarności darczyńców dokonaliśmy renowacji 8. witraży w prezbiterium i dwóch w kaplicach bocznych.

Do powstania techniki witrażu najprawdopodobniej przyczyniły się bizantyńskie mozaiki. W Europie pierwsze witraże pojawiły się w średniowieczu, w X wieku w Reims (Francja). Przepiękna gotycka katedra urzeka rozmachem, ale i prostotą. Posiada jedne z najpiękniejszych witraży. Ten, kto ma szczęście być w środku katedry, kiedy właśnie świeci słońce, ma wrażenie obecności w przedsionku nieba.

W naszym kościele też często można mieć takie odczucie, kiedy zagrają wszystkie kolory poszczególnych części witrażów.

Osiem witraży, znajdujących się w oknach prezbiterium kościoła parafialnego św. Katarzyny w Grodźcu i dwa w kaplicach bocznych, pod względem charakterystyki możemy podzielić na trzy wątki tematyczne: - dwa witraże najbliższe ołtarza przedstawiają aniołów w postawie adorującej; - na sześciu pozostałych w prezbiterium znajdują się symbole religijne. - na dwóch w kaplicach bocznych są przedstawieni: chrzest Pana Jezusa i męczeństwo św. Stanisława Biskupa i Męczennika.

W wymiarze związku ikonograficznego dwa witraże z aniołami powiązane są organicznie z ołtarzem oraz czynnościami liturgicznymi wykonywanymi w tej części prezbiterium, a także wizerunkiem naszej Matki Bożej Grodzieckiej.

Symbole religijne na pozostałych sześciu witrażach mają prezentować całość historii zbawienia – począwszy od chwili stworzenia i upadku pierwszych Rodziców, poprzez dzieło Odkupienia dokonane przez Jezusa Chrystusa i dzieło Zbawienia realizowane w życiu ludzkim, we wspólnocie Kościoła świętego.

Interpretacji treści witraży można dokonywać także w parach, w zależności od tego jak witraże są usytuowane naprzeciw siebie: I tak:

4-1 (drzewo rajskie – drzewo krzyża);

3-2 (Kościół katolicki „na wodach” świata – Kościół broni przed wiecznym potępieniem);

5-6 (Jezus Chrystus jako założyciel Kościoła - Eucharystia jako pokarm Kościoła).

opr. ks. dr Mariusz Trąba i ks. Piotr Pilśniak

 

ZAŚLUBIENI

  • Daria Ilona NOWAK i Dawid Kamil KOWALSKI
  • Patrycja Mariola KOPYSTA i Witold Stanisław KOWAL
  • Agata Anna CZAJA-GARBARZ i Przemysław Marcin GARBARZ

 

KOMENTARZ DO EWANGELII

Jezus - po wyborze Dwunastu – wie, że trzeba ich formować. Ich i wszystkich innych, którzy zaczynają za Nim iść. Dlatego czwarty rozdział Ewangelii wg św. Marka to ważne przypowieści: o siewcy, lampie, ziarnku gorczycy. Aby zrozumiano, czym jest słowo, które do nich kieruje, i jak rodzi się Królestwo Boże. A potem chwila prawdy, kiedy uczniowie mają się przeprawić na drugą stronę jeziora Genezaret. Przychodzi burza na jeziorze, a Jezus śpi. Jego spokój jednak nie udziela się uczniom, nie daje poczucia bezpieczeństwa. Odwrotnie – budzą Go z wyrzutem: nic Cię to nie obchodzi, że giniemy? Niewiele wciąż rozumieją, albo nic, z tego, co Jezus do nich mówił. Ucisza więc burzę i zadaje pytanie w tym rozdziale najważniejsze: Czemu się boicie? Odsłania ich brak wiary. A dla nas? Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?

Radosław Molenda

 

OCHRZCZENI

  • Paulina KOZIOŁ
  • Jakub SŁAWIŃSKI
  • Jakub KEMPNY
  • Federico FERNANDEZ-SZAJERSKI

 

ZMARLI

  • Roman SOŁTYSIAK
  • Zofia NOWAK

 

ŻYCZENIA

Wszystkim obchodzącym w najbliższym tygodniu imieniny i rocznice urodzin oraz rocznice zawarcia sakramentu małżeństwa, życzymy szczególnego błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej, potrzebnych łask i wstawiennictwa św. Patronów

Życzy Redakcja NK

 

 

Redakcja: Ks. Piotr Pilśniak Grzegorz Pieńkowski, Jadwiga i Jerzy Wieczorek

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. +48 32 267 35 36; + 48 883 159 522

Życzenia, artkuły oraz wiersze można przysyłać pocztą elektroniczną na adres NK.

Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzenia korekty nadesłanych tekstów.

Nr konta parafii: 42 2490 0005 0000 4500 3360 5563 

"Miłość mi wszystko wyjaśniła, Miłość wszystko rozwiązała - dlatego uwielbiam tę Miłość, gdziekolwiek by przebywała..."