przeczytaj o projekcie dofinansowanym z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
msze św w niedziele
msze św w tygodniu

Nasz Kościół, nr 522 (24.11.2019r)

ROZWAŻANIA NAD SŁOWEM BOŻYM

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza:

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: ”Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym”. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: ”Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie”. Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: ”To jest król żydowski”. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: ”Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas”. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: ”Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił”. I dodał: ”Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”. Jezus mu odpowiedział: ”Zaprawdę powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju”.

Król to archaiczne słowo. Kojarzy nam się z bajkami albo z lekcją historii, gdy trudno spamiętać skomplikowane koligacje i daty kolejnych bitew. Jezus jest innym Królem. Nie tylko nie zdobywa, ale nie wybawia nawet sam siebie. Przyszedł, aby dać świadectwo prawdzie (J 18,37). Kiedy zmęczeni naszym zakłamaniem pragniemy wreszcie prawdziwego życia, On uwalnia nas od wszelkiej ułudy grzechu. I wtedy jest Królestwo. Trwa, niewidoczne dla reporterów i komentatorów życia politycznego, bo nie jest z tego świata.

o. Wojciech Czwichocki OP

 

"BŁOGOSŁAWIONY KTÓRY PRZYBYWA W IMIĘ PAŃSKIE"

Dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. Jesteśmy dziećmi światłości i dziećmi Boga, nie po to, aby świat miał nas przytłoczyć zagrożeniami, wojnami, katastrofami, lecz po to, aby w tej codzienności jaśnieć jak słońce – poprzez zwykłą dobroć, koleżeńskość, wybaczanie różnych przewinień, uczynność, dobre słowo otuchy. Kto ma świadczyć, jeśli nie my, że Bóg mieszka w nas, a my do Niego należymy, w każdym czasie.

On to uwolnił nas spod władzy ciemności …zostaliśmy uwolnieni od mocy panowania nad nami zła, grzechu i szatana. Wiele razy w życiu wypowiadamy te słowa: „Wyrzekam się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych; wszystkiego, co prowadzi do zła, aby mnie grzech nie opanował; wyrzekam się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu” – w akcie odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Zanurzeni w wodzie chrztu oraz w krwi Chrystusa jesteśmy obmyci z naszych win, słabości i niedoskonałości. Należymy do Niego, więc i Bóg nas prowadzi poprzez meandry życia, radości i smutki, codzienne cierpienie i niepowodzenia. Jesteśmy w rękach Boga, o ile oddajemy Mu swoje sprawy bez zastrzeżeń i wątpliwości. Jeżeli Mu zaufamy.

…i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie – odpuszczenie grzechów. Jesteśmy dziedzicami światłości, dziedzicami łaski, otrzymawszy raz na zawsze Ducha Świętego za Pocieszyciela, Obrońcę, Adwokata przed Tronem Bożym. Czego mamy się lękać? Chrystus odkupił naszą winę i zapłacił własną krwią za nasze grzechy na krzyżu. A w Jego Królestwie przygotował nam „mieszkań wiele”. On tam czeka na nas, nim minie ta chwila doczesnego życia, trafiamy prosto w ręce Boga, jeśli tylko nie pobłądzimy i duch tego świata nie znęci nas swoimi błyskotkami, sukcesami, przepychem, wygodnictwem, modą.

On jest obrazem Boga niewidzialnego – a jednak „nikt, nigdy Boga nie oglądał”. Pan objawia się inaczej: nie w ogniu, wichrze ani trzęsieniu ziemi, lecz w „szmerze łagodnego powiewu”, jak objawił się prorokowi Eliaszowi. Pan objawia się w Duchu – w działaniu Ducha Świętego dziś na ziemi. Czy go dostrzegamy? W cichym głosie serca pokazującym nam właściwy kierunek, a powstrzymującym nas od zła i krzywdzenia innych.

…Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy to Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. Jezus Chrystus Król Wszechświata przybędzie do nas ponownie: „Bo oto Pan przybywa w ogniu, a Jego rydwany [pędzą] jak burza, by zaspokoić swój gniew pożogą i groźby swoje płomieniami ognia. Bo Pan dokona sądu ogniem, i mieczem swym [ukarze] wszelkie ciało, tak iż wielu będzie pobitych przez Pana” (Iz, 66). To Jezus ma wszelką władzę nad mocami tego świata, niezależnie jak byłby by potężne i tylko On całą tą doczesną władzę może pokonać. Czy mamy czego się lękać? „Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować?” (Rz,8).

I On jest Głową Ciała – Kościoła. On jest Początkiem. Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia … Biblia na swych kartach w wielu miejscach oraz na wiele sposobów przypomina nam Kto jest naszym Obrońcą i Komu mamy ufać we wszelkich przeciwnościach, jakich doświadczamy w chwilach naszego życia. Prorocy przez tysiąclecia, aż po dzień dzisiejszy, przez słowa kaznodziejów wskazują nam Drogę, Prawdę i nasze Życie, to wieczne też. Na ile ta prawda jest dla nas istotna, oczywista, przemawia do nas, porusza, przemienia, zobowiązuje: „Idź i nie grzesz więcej”. Na ile mieszka ona w moim sercu, abym odważnie mógł przeciwstawić się złu oraz odważnie wyznać: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”(Łk, 23)

…i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą: przez Niego – i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. Pojednanie, jedność i pokój w Chrystusie – na całym świecie. Czy jest możliwe dzisiaj? Trudno powiedzieć, patrząc na zarzewia wojen, konflikty etniczne i religijne, władze banków światowych i możnych tego świata. Pokój zaczyna się jednak w Twoim sercu i jeśli czynisz pokój w swoim najbliższym otoczeniu, to wystarczy.

Dr Monika Kornaszewska-Polak

 

MODLITWA ZA PRZYCZYNĄ ŚW. KATARZYNY

Święta Katarzyno odznaczająca się głęboką wiarą, męstwem i bezgraniczna miłością do Boga bądź dla nas wzorem chrześcijańskiego życia. Uproś nam łaskę męstwa w wyznawaniu wiary. Pomóż nam żyć według Bożych przykazań. Wstawiaj się za naszą Parafią, abyśmy pozostali wierni wierze ojców naszych. Wspomnij, że jesteś naszą Patronką i uproś nam serca wrażliwe na chwałę Bożą i potrzeby bliźnich.

Boże, któryś na Świętej Górze Synaj dał przykazania Mojżeszowi i na tymże miejscu pochować raczyłeś ciało św. Katarzyny, dziewicy i męczennicy, daj nam łaskawie, prosimy Cię za przyczyną jej zasług i wstawiennictwa, abyśmy przy rozłączeniu się z tym światem, mogli dojść do Góry, gdzie jest Jezus nasz Zbawiciel, który z Tobą Ojcze żyje i króluje w jedności Ducha Świętego na wieki wieków. Amen.

 

ZMARLI

  • Anna TRZCIONKA
  • Ignacy GRADEK
  • Henryka MALECKA
  • Zenobia GIL
  • Krystyna SPORYSZ
  • Helena SKURZYDLAK

 

ŻYCZENIA

Wszystkim obchodzącym w najbliższym tygodniu imieniny, rocznice urodzin i rocznice zawarcia sakramentu małżeństwa, życzymy szczególnego błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej, potrzebnych łask i wstawiennictwa św. Patronów

 

 

Redakcja: Jadwiga i Jerzy Wieczorek, Grzegorz Pieńkowski, ks. Piotr Pilśniak

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Życzenia, artkuły oraz wiersze można przysyłać pocztą elektroniczną na adres NK.

Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzenia korekty nadesłanych tekstów.

Nr konta parafii: 42 2490 0005 0000 4500 3360 5563

"Gdy będzie wam trudno, gdy będziecie w życiu przeżywać jakieś niepowodzenie, czy zawód, niech myśl wasza biegnie ku Chrystusowi, który was miłuje, który jest wiernym towarzyszem i który pomaga przetrwać każdą trudność".