Nasz Kościół, nr 595 (18.04.2021r)

ROZWAŻANIA NAD SŁOWEM BOŻYM

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza:

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: „Pokój wam”. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam”. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: „Macie tu coś do jedzenia?” Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich: „To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach”. Wtedy oświecił ich umysł, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego”.

Bóg wsławił Sługę swego Jezusa, wskrzesił Go z martwych i postawił po swojej prawicy. Jezus Chrystus, jedyny sprawiedliwy, jest ofiarą przebłagalną za grzechy całego świata. W imię Jego jest głoszone nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom. Znamy Jezusa Chrystusa przez wiarę i zachowywanie Jego nauki. Kto nie zachowuje Jego nauki, nie zna Go i nie ma w nim prawdy. Kto zachowuje Jego naukę, zna Go, jest z prawdy i dopełniła się w nim miłość Boża.

Marek Ristau

 

MODLITWA PRZED LEKTURĄ PISMA ŚWIĘTEGO 

Duchu Święty, ożywczy płomieniu miłości i prawdy! Przystępuję do lektury Pisma Świętego. Otwieram Świętą Księgę, całuję jej stronicę i czytam…

Przyzywam najpierw Twojej obecności, Duchu Święty, który otwierasz serce i umysł na zrozumienie i przyjęcie świętego tekstu. W tych literach dostrzegam moje "jestem". Widzę tutaj moje życie i jego głęboki sens. Pragnę odkrywać, co mówi Duch do Kościoła…

Proszę Cię o mocną wiarę, bez której Księga milczy. Proszę Cię o nadzieję, z którą święty tekst prowadzi do spotkania z osobą Jezusa. Proszę o miłość, która życiodajnym ciepłem i energią pozwala roznosić jej piękno i cel.

O, Księgo Błogosławiona - Ziemio Święta, przez którą idę rytmem swoich dni, zatrzymując się jak przy studni, by zrosić spieczone usta żywą wodą dającą orzeźwienie i siłę do głoszenia "na dachach" o Prawdzie, którą jest sam Jezus, nasz Pan!

Błogosławię Cię, Księgo Nadziei, dzięki której wiem, jak żyć i co czynić, by nie zasnąć w wierze i nie stracić widoku przechodzącego obok Pana.

Raduję się Tobą, Księgo Sensu, bo kiedy czytam Ciebie, to widzę Pana mojego życia, który wskazuje drogę światła we mgle współczesnych dramatów.

Kocham Cię, Księgo Życiodajna zwrócona w cztery strony świata. Niech Twoje Słowo przenika mnie do szpiku kości, bym poruszony Twoją żywą literą odsłaniał w sobie i w innych wartość prawdziwego życia, które w Tobie ma początek i koniec, bez końca. Księgo Wieczna - prowadź!

Maryjo, Panno Słuchająca, Ty, o Matko pójdź ze mną po drogach świętej ziemi tekstów, które mając zapach nardu, szafranu i cynamonu, prowadzą do najpiękniejszej woni - bliskości Boskiego Wędrowca: Jezusa Chrystusa - Jedynego Zbawiciela świata.

Pójdźmy już, by czytając tą świętą ziemię ciągle na nowo zaczynać prawdziwie żyć. Amen!.

Ks. Tomasz

 

ZAMYŚLENIA

A w dworku rozległ się dźwięk Poloneza granego przez Chopina. A Marcin ogromną mapę Europy rozwijać w ogrodzie zaczął. Nie było tam Polski, wymazali ją trzej cesarze. I nagle na tej pustej plamie zaczęła nowa Polska wyrastać.

Kłębiły się wizje Adama, Juliusza i setek innych małych i wielkich.

Dworek się pojawił w Soplicowie i chata w Bronowicach, złoty róg gra i Mateusz Birkut domy wznosił i ginął pod gradem kul w Gdańsku, barykady powstawały i dzieci z biało – czerwonymi flagami biegały, gdzieś drukowano bibułę. Chwycił Kieślowski za kamerę, sfilmuję to – myśli sobie – sfilmuję, dokument z tego zrobię. A tu nic z tego, nie da się. Nie da się sfilmować ducha.

Nagle rozległ się strzał. To Georges D`Anthes przybył i zabił Poetę.

Zrobiło się cicho i pusto.

Grzegorz Pieńkowski

 

MODLITWA ZA WSTAWIENNICTWEM ŚWIĘTEGO WOJCIECHA

Boże, Ty umocniłeś nasz naród w wymawianiu Twego imienia przez nauczanie i chwalebne męczeństwo św. Wojciecha, spraw, prosimy, aby ten, który na ziemi głosił naszym przodkom wiarę, wstawiał się za nami w niebie. Boże, który uwieńczyłeś wiarę św. Wojciecha i obdarzyłeś Kościół gnieźnieński jego ciałem; spraw, prosimy, abyśmy ciągle postępując w wierze i miłości, zasłużyli na udział w radości nieba.

Panie, niech modlitwa, którą jako wyraz dziecięcego oddania ofiarujemy Twojemu Majestatowi ku czci św. Wojciecha, męczennika i biskupa, uczyni nas godnymi wiecznego szczęścia, które on osiągnął, przelawszy krew dla Ciebie. Święty Wojciechu, patronie naszej Ojczyzny i naszej parafii! Użyźniłeś siejbę słowa Bożego krwią swoją, a w sercach naszych zaszczepiłeś miłość do Bogarodzicy. Bądź nam nadal przewodnikiem do nieba i uproś nam u Boga potrzebny hart ducha, abyśmy z Twoją pomocą mężnie wyznawali swą wiarę i przez nią otrzymali nagrodę wieczną. Przez Chrystusa Pana naszego. AMEN.

 

ZMARLI

  • Hendrik NOORDAM
  • Dariusz WALCZYK
  • Henryka PIERZAK

 

ŻYCZENIA

Wszystkim obchodzącym w najbliższym tygodniu imieniny i rocznice urodzin oraz rocznice zawarcia sakramentu małżeństwa, życzymy szczególnego błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej, potrzebnych łask i wstawiennictwa św. Patronów

Życzy Redakcja NK

 

 

Redakcja: Ks. Piotr Pilśniak Grzegorz Pieńkowski, Jadwiga i Jerzy Wieczorek

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. +48 32 267 35 36; + 48 883 159 522

Życzenia, artkuły oraz wiersze można przysyłać pocztą elektroniczną na adres NK.

Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzenia korekty nadesłanych tekstów.

Nr konta parafii: 42 2490 0005 0000 4500 3360 5563

"Bądźcie na tym świecie nosicielami wiary i nadziei chrześcijańskiej, żyjąc miłością na co dzień. Bądźcie wiernymi świadkami Chrystusa zmartwychwstałego, nie cofajcie się nigdy przed przeszkodami, które piętrzą się na ścieżkach Waszego życia. Liczę na Was. Na Wasz młodzieńczy zapał i oddanie Chrystusowi".