przeczytaj o projekcie dofinansowanym z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
msze św w niedziele
msze św w tygodniu

Wspomnienie św. Cecylii...

swieta cecylia

Święta Cecylia jest patronką chórzystów, lutników, muzyków, organistów, zespołów wokalno-muzycznych. Zasadniczym dokumentem o życiu Cecylii jest pochodzący z V wieku opis jej męczeńskiej śmierci. Cecylia urodziła się na początku III wieku. Jako chrześcijanka złożyła ślub czystości i pomimo, że zmuszono ją do małżeństwa z ówczesnym poganinem Walerianem, nie tylko nie złamała ślubu, lecz jeszcze nawróciła swego męża i jego brata, Tyburcjusza. Wszyscy troje ponieśli śmierć męczeńską przez ścięcie. Ich śmierć jest datowana na okres panowania Aleksandra Sewera. Ciało Cecylii odnaleziono, w nienaruszonym stanie, w 822 roku w katakumbach św. Kaliksta i przeniesiono je do Bazyliki NMP na Zatybrzu, wybudowanej już w IV wieku na miejscu domu świętej.

Wspomnienie liturgiczne św. Cecylii obchodzone jest w Kościele katolickim 22 listopada. W związku z jego obchodami w naszym kościele odprawione zostaną msze święte w intencji naszych zespołów wokalnych i instrumentalnych w następującym porządku:

  • W sobotę 20 listopada msza św. o godz. 17.00 zostanie odprawiona w intencji ORKIESTRY
  • W niedzielę 21 listopada msza św. o godz. 11.00 zostanie odprawiona w intencji Zespołu „ZIARNO”
  • W poniedziałek 22 listopada msza św. o godz. 17.00 zostanie odprawiona w intencji chóru „KATARZYNA”

ZAPRASZAMY!!

"Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać".