przeczytaj o projekcie dofinansowanym z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
msze św w niedziele
msze św w tygodniu

Katharos - "czysta", "bez skazy"

sw katarzyna

W czwartek 25 listopada przypada wspomnienie św. Katarzyny, patronki naszej parafii. Będziemy w tym dniu przeżywać uroczystość odpustową. Msze św. z kazaniami o godz. 7.00, 9.30 i 17.00. Msza św. o godz. 17.00 zostanie odprawiona w intencji całej naszej parafii oraz wszystkich noszących imię KATARZYNA. Od tego roku odpust będziemy przeżywali zawsze w sam dzień 25 listopada.

Św. Katarzyna pochodziła z ówczesnej stolicy Egiptu – Aleksandrii i stąd Jej przydomek Aleksandryjska. Żyła w IV wieku naszej ery. Była bardzo zamożną, dobrze wykształconą i słynącą z urody osobą. Jako chrześcijanka złożyła śluby dozgonnej czystości. Za panowania cesarza Dioklecjana, Katarzyna została pojmana i poddana torturom, by zmusić Ją do odstępstwa od wiary chrześcijańskiej. Była bita żyłami wołowymi, morzono Ją głodem, łamano Jej kości kołem (podczas tej tortury żarliwa modlitwa Katarzyny sprawiła, że z nieba zstąpił anioł i spowodował, że koło rozpadło się w rękach kata), wreszcie ścięto Ją mieczem. Święta Katarzyna należała na Wschodzie do najbardziej znanych świętych. Jej ciało od setek lat znajduje się na Górze Synaj. W Polsce ku czci świętej Katarzyny Aleksandryjskiej wystawiono aż 177 świątyń. W 1571r. Regina Protmann założyła w Braniewie zgromadzenie zakonne pod wezwaniem św. Katarzyny (tzw. Katarzynki). Podczas rządów Bismarcka zostało ono zlikwidowane ale odżyło na nowo i obecnie liczy 6 prowincji: w Polsce, w Brazylii, w Anglii i Finlandii. W Polsce owo zgromadzenie liczy 124 siostry i 23 domy. Święta Katarzyna jest patronką m.in.: adwokatów, bibliotekarzy, drukarzy, kolejarzy, mówców oraz mężatek i młodych dziewcząt. Św. Katarzyna Aleksandryjska dała początek 8 świętym i 12 błogosławionym Katarzynom. Z imieniem św. Katarzyny są powiązane niektóre ludowe przysłowia np. „Po św. Katarzynie pomyśl o pierzynie” czy „Św. Katarzyna adwent rozpoczyna”. W dawnej Polsce był zwyczaj, że tak jak panny w „Andrzejki” wróżyły z wosku, tak kawalerowie w „Katarzynki” wróżyli, który pierwszy się ożeni. A na koniec dla wszystkich kobiet i dziewcząt, które obchodzą swe imieniny właśnie 25 listopada modlitwa do św. Patronki:

„Święta Katarzyno, której imię noszę, Patronko moja, Twojej się opiece w szczególniejszy sposób dzisiaj polecam i proszę Cię, abyś mnie swoim wstawiennictwem przed Bogiem wspierała i ratowała we wszystkich potrzebach moich i wyjednała mi łaskę wiernego naśladowania cnót Twoich. Spraw to, o Droga moja Patronko, abym Bogu dochowała wierności pośród wszelkich przygód tego życia i zasłużyła sobie na łaskę szczęśliwej śmierci. Amen

Kat.Bor.

"Dzisiaj jesteście małym płomykiem, ale dzięki łasce Bożej możecie się stać płonącą pochodnią, niosącą światło Ewangelii i ciepło waszej wzajemnej miłości i przyjaźni wszystkim rodakom"