Nasz Kościół, nr 583 (24.01.2021r)

ROZWAŻANIA NAD SŁOWEM BOŻYM

Słowa Ewangelii według świętego Marka:

Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

Przemija postać tego świata i przeminie na zawsze. Niebo i ziemia przeminą, jedynie słowa Pana nie przeminą. Możemy żyć światem, używać go, albo trwać w Słowie Bożym, które trwa na wieki. Nie można służyć Bogu i światu. Mamy przykazane przemieniać się w myśleniu, abyśmy umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe Panu i doskonałe. Mamy szukać najpierw Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a reszta będzie nam dodana. Czas jest krótki i wkrótce wszystko przeminie, ale kto czyni wolę Bożą, ten trwa na wieki.

Marek Ristau

 

PATRON DNIA - ŚWĘTY FRANCISZEK SALEZY, BISKUP

Święty Franciszek Salezy, biskup i doktor Kościoła urodził się pod Thorens 21 sierpnia 1567 r. W domu otrzymał wychowanie głęboko katolickie. Kiedy miał 11 lat, zgodnie z ówczesnym zwyczajem otrzymał tonsurę jako znak przynależności do stanu duchownego. Kiedy miał zaledwie 15 lat, udał się do Paryża, by studiować na tamtejszym słynnym uniwersytecie. Ponadto w kolegium jezuitów studiował klasykę. Franciszek studiował ponadto na Sorbonie teologię i zagadnienia biblijne. Do rzetelnych studiów biblijnych przygotował się dodatkowo przez naukę języka hebrajskiego i greckiego. Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1593 przy niechętnej zgodzie rodziców. W roku 1599 papież Klemens VIII mianował Franciszka biskupem pomocniczym. W 1602 r. został biskupem Genewy po śmierci biskupa Graniera. Zmarł nagle w Lyonie, w drodze powrotnej ze spotkania z królem Francji, w dniu 28 grudnia 1622 r.

 

ZAMYŚLENIA

7 września Roku Pańskiego 1786 pewna dziewczynka, grająca na harfie przeszła do historii. Johann Wolfgang Goethe napisał o niej w swoim dzienniku podróży, a podróżował wtedy do Włoch i dziennik ten znany jest pod nazwą "Podróż włoska".

Dyliżans, w którym podróżował Goethe minął idącą ze swym ojcem pieszo jedenastoletnią harfistkę, idącą gdzieś, by dać kolejny koncert. Goethe zaprosił ją do swego dyliżansu, by podwieźć ją i by odpoczęła nieco. Opowiedziała mu, że grała już przed elektorem saskim, a w ogóle to jej występom przysłuchiwało się już aż dwudziestu jeden książęcych wysokości. Miło sobie rozmawiali i obiecali sobie, że spotkają się jeszcze.

Oczywiście już się nigdy nie spotkali, ale ona przetrwała. Uwiecznił ją Goethe na zawsze. Do końca świata ona będzie tą spotkaną po drodze harfistką, zapraszaną do dyliżansu .

Grzegorz Pieńkowski

 

MIŁOŚĆ NAM WSPÓŁCZESNA

W dzisiejszym świecie patrzymy na miłość, która jakże często kojarzy się nam z poświęceniem do drugiego człowieka, a więc jakimś niepotrzebnym nam dodatkowym ciężarem w życiu. Miłość, choć jej pojęcie jest nam zapewne wszystkim znana, staje się jakimś nierealnym ideałem, wręcz statystycznym promilem ludzi oderwanych od realiów współczesnego kapitalistycznego świata. Pismo św. przypomina nam, że mamy właśnie wychodzić do drugiego człowieka patrząc na niego przez pryzmat miłości. Zrozumienie człowieka jako tego innego, inaczej czującego, inaczej ukształtowanego przez życie jest dla nas przecież życiowym wyzwaniem, gdyż na tym świecie nikt z nas nie żyje sam, jak powiedział nam św. Paweł. Po pierwsze: szczerość wynikająca z miłości w stosunku do siebie i do drugiego człowieka zawsze powinna być podana na tacy miłości, bycia przez nas prawdziwym w miłości, a więc tym szczerym. Nie możemy tutaj wchodzić w życie przez pryzmat masek i teatralności jakiegoś nierealnego przez nas przedstawienia, czy mizernie granej roli, lecz poprzez autentyczną naszą prawdziwość. Po drugie: intencje - czy nasza miłość jest darem, a więc to co człowiekowi ofiarowuję nie będzie widziana przez pryzmat oczekiwania zwrotu, czy jakiejś tam wymiany czegoś za coś. Miłość widziana oczami szczerości nie oczekuje zapłaty. Szczerość to także moja komunikacja z drugim człowiekiem, a więc trzeci wątek omawianej przez nas sprawy: co jest dla mnie zdradą a co nią nie jest, czego ja chcę tak naprawdę ze spotkania z tym drugim człowiekiem. Na końcu istnieje prawo akceptacji miłości człowieka takim jakim on jest. Pamiętać jednak należy, że dla współczesnego świata rodem z ziemi amerykańskiej bardziej współczesna młodzież będzie patrzeć internetowe nowatorstwo niż na prawdy płynące od naszej świętej Matki Kościoła.

Kazimierz Taczanowski 

 

MODLITWA DO ŚW. FRANCISZKA SALEZEGO

Święty Franciszku Salezy, ty uczyłeś, że Bóg jest naszym Ojcem, Ojcem tak troskliwie czuwającym, że bez Jego Woli włos nam z głowy nie spadnie; wspomagaj nas w tym, abyśmy troskliwie przez całe nasze życie, służyli Mu wiernie i gorąco Go miłowali. Mówiłeś: Kto chce kiedyś cieszyć się Bogiem, ten musi przedtem wiele dla Niego wycierpieć. Bądź przy nas w naszych codziennych cierpieniach, troskach i pracach, abyśmy je zawsze dla miłości Pana Boga przeżywali. Apostole zwycięstwa życzliwości nad obojętnością, pokory nad pychą, łagodności nad gwałtownością, prostoty nad fałszem i obłudą, bądź nam wzorem i doradcą w codziennym praktykowaniu tych cnót; Twoje postępowanie jaśniało blaskiem życia w obecności Bożej; upraszaj nam tę łaskę, abyśmy zawsze i wszędzie postępując w tej prawdzie, zasłużyli sobie na oglądanie Boga w niebie, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

ZMARLI

  • Stanisława PETLIC

 

ŻYCZENIA

Wszystkim obchodzącym w najbliższym tygodniu imieniny i rocznice urodzin oraz rocznice zawarcia sakramentu małżeństwa, życzymy szczególnego błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej, potrzebnych łask i wstawiennictwa św. Patronów

Życzy Redakcja NK

 

 

Redakcja: Ks. Piotr Pilśniak Grzegorz Pieńkowski, Jadwiga i Jerzy Wieczorek

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Życzenia, artkuły oraz wiersze można przysyłać pocztą elektroniczną na adres NK.

Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzenia korekty nadesłanych tekstów.

Nr konta parafii: 42 2490 0005 0000 4500 3360 5563

"Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna".