Grupy parafialne

Koło Żywego Różańca
opiekun ks. Piotr Pilśniak (spotkania w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 7.00)

 

Chór Parafialny „KATARZYNA”
opiekun Stanisław Sochacki

 

Zespół „ZIARNO”
opiekun Jacek Szurgot (spotkania w piątki o godz. 18.00)

 

Liturgiczna Służba Ołtarza
opiekun ks. Mariusz Socała

Logo Ministranci

Króluj nam Chryste – to wezwanie przypomina każdemu ministrantowi Komu służy oraz Komu poświęca swój czas. Ministrant to osoba, która posługuje przy ołtarzu, podaje paramenty liturgiczne kapłanowi, dzwoni dzwonkami oraz czyta Słowo Boże. Nie tylko uczestniczy w nabożeństwach czy Eucharystii, ale przede wszystkim służy samemu Chrystusowi (to najważniejsze zadanie każdego ministranta).

Jednak oprócz swojego zaangażowania w służbę Panu Bogu, ministranci budują wzajemną wspólnotę poprzez różnego rodzaju aktywność. Grają w piłkę nożną, tenisa stołowego, biorą udział w turniejach oraz wyjeżdżają na wspólne wyjazdy, wycieczki czy kolonie.

Obecnie w naszej parafii służy 25 ministrantów, a przygotowuje się 2 kandydatów (stan na 1 października 2019r.)

Zbiórki Liturgicznej Służby Ołtarza odbywają się w soboty o godzinie 11.00.

Zapraszamy wszystkich chętnych chłopców do wspólnej przygody z Panem Jezusem. Więcej informacji udziela ks. Artur.

Święty Dominiku Savio, módl się za nami!

 

  

Przygotowanie do I Komunii św.
ks. Mariusz Socała (według harmonogramu)

 

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania
ks. Mariusz Socała  (według harmonogramu)

 

Krąg Biblijny
opiekun ks. Mariusz Socała 

Chrześcijanie powinni dobrze znać Księgę, która jest podstawą ich życia. Słowo Boże jest czytane w kościele podczas mszy św. Niemniej jednak ważne jest aby osobiście pochylać się nad świętym tekstem i zastanawiać jak można wprowadzić treść nauczania biblijnego do swojego życia. Stąd przed kilkoma laty zrodziła się idea powstania kręgu biblijnego w naszej parafii.

Spotykamy się w środy po wieczornej mszy św. w salce katechetycznej na plebanii. Czytamy wybrany fragment Pisma Świętego, chwilę rozmyślamy, a potem dzielimy się w kręgu tym, co nas dotknęło, naszymi przemyśleniami, wątpliwościami.

Jeśli odczuwasz potrzebę poznawania Jezusa przez Jego Słowo, przyjdź! Nie musisz być znawcą Pisma, możesz przyjść bez żadnego przygotowania, nawet jeśli nie masz Pisma Świętego. Przyjdź, posłuchaj, co Jezus mówi do Ciebie w Ewangelii i przez pozostałych uczestników kręgu. 

Zapraszamy! 

Krąg Biblijny

"Bądźcie na tym świecie nosicielami wiary i nadziei chrześcijańskiej, żyjąc miłością na co dzień. Bądźcie wiernymi świadkami Chrystusa zmartwychwstałego, nie cofajcie się nigdy przed przeszkodami, które piętrzą się na ścieżkach Waszego życia. Liczę na Was. Na Wasz młodzieńczy zapał i oddanie Chrystusowi".