Alleluja!! Prawdziwie Zmartwychwstał!

Zmartwychwstanie

„Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, próżna byłaby nasza wiara, daremne nauczanie” Uczestniczymy, jak każdego roku, w obchodach największych Świąt, które są pamiątką Zmartwychwstania Jezusa. Przypomnieniem, że „życie nasze się nie kończy, ale jedynie zmienia”. Tak jak wiosna zmienia oblicze ziemi, lub raczej w tym roku powinna to już dawno uczynić, tak Jezus zmienia nasze patrzenie na śmierć. Odtąd jest ona bramą do życia wiecznego. Jest zapowiedzią zmartwychwstania!

Jezus Chrystus poprzez pokonanie śmierci wyznacza nam sens życia. Poprzez Zmartwychwstanie przekazuje nam nadzieję, że warto żyć!

Życzymy wszystkim wiary. Mocnej i trwałej. Wiary pozwalającej patrzeć z nadzieja w przyszłość.

Niech Jezus Wam błogosławi, napełnia siłą w działaniu, mądrością w myśleniu, głębią w miłości! Niech obchody tych Świąt będą momentem popatrzenia „w górę, gdzie przebywa Chrystus zasiadający po prawicy”. Niech łaska dobrego zdrowia będzie Waszym udziałem. Pokój serca niech zwycięża zabieganą i zagmatwaną codzienność. Bądźcie silni Jego Zmartwychwstaniem!

Równocześnie z głębi serca dziękuję wszystkim za przygotowanie tych Świąt. Za posprzątanie kościoła, wokół kościoła i wokół plebanii. Przede wszystkim dziękuję ks. Pawłowi i tym z pośród Was, którzy tak wiele godzin robiliście dekorację ciemnicy i grobu. Pomogliście w ten sposób całej naszej wspólnocie pięknie przeżyć te Święta. Dziękuję Pani Krystynie Stachurka i jej siostrze Janinie za przepiękne dekoracje kwiatowe ciemnicy, grobu i ołtarza. Było Was tylu, że nie będę wymieniał wszystkich, bo za to dobro sam Pan Wam wynagrodzi swym błogosławieństwem. Dziękuję strażakom za trzymanie straży przy Grobie, Orkiestrze, która tak pięknie uświetniła procesję rezurekcyjną, ks. Diakonowi Robertowi i ministrantom za oprawę Triduum Paschalnego, Panu organiście, Panu Kościelnemu, Chórowi Parafialnemu „KATARZYNA”, Zespołowi „ZIARNO”, całej asyście, młodzieży i dzieciom, tym, którzy przychodzili, by tutaj czuwać z poszczególnych rodzin i wspólnot.

Wszystkim mówię DZIĘKUJĘ i BÓG ZAPŁAĆ!

ks. Piotr Pilśniak

"Prawdziwa cywilizacja nie polega na sile, ale jest owocem zwycięstw nad samym sobą, nad mocami niesprawiedliwości, egoizmu i nienawiści, które są zdolne zniekształcić prawdziwe oblicze człowieka"