Uroczystość odpustowa

katarzyna

25 listopada nasza wspólnota obchodzić będzie uroczystość odpustową ku czci św. Katarzyny – dziewicy i męczennicy. Msze św. tak, jak w każdą niedzielę. Kazania będzie głosił ks. Michała Borda – Dyrektor Wydziału Katechetycznego Diecezji Sosnowieckiej. Suma odpustowa o godz. 11.00, a po jej zakończeniu procesja wokół kościoła. Zapraszamy asystę i niosących feretrony.

"Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna".