Uroczystość odpustowa

katarzyna

25 listopada nasza wspólnota obchodzić będzie uroczystość odpustową ku czci św. Katarzyny – dziewicy i męczennicy. Msze św. tak, jak w każdą niedzielę. Kazania będzie głosił ks. Michała Borda – Dyrektor Wydziału Katechetycznego Diecezji Sosnowieckiej. Suma odpustowa o godz. 11.00, a po jej zakończeniu procesja wokół kościoła. Zapraszamy asystę i niosących feretrony.

"Bądźcie na tym świecie nosicielami wiary i nadziei chrześcijańskiej, żyjąc miłością na co dzień. Bądźcie wiernymi świadkami Chrystusa zmartwychwstałego, nie cofajcie się nigdy przed przeszkodami, które piętrzą się na ścieżkach Waszego życia. Liczę na Was. Na Wasz młodzieńczy zapał i oddanie Chrystusowi".