Pielgrzymka dzieci komunijnych na Jasną Górę

Pielgrzymka dzieci komunijnych na Jasną Górę

Tradycją w naszej parafii stały się, coroczne wyjazdy dzieci, które przyjęły Pierwszą Komunię Świętą , na pielgrzymkę do miejsc świętych. Msza święta i modlitwa w tych niezwykłych miejscach , jest dopełnieniem tej ważnej uroczystości. Czwartek 23 maja 2019 to szczególna data dla dzieci, które po raz pierwszy przyjęły do swego serca ciało Jezusa Chrystusa, bowiem w tym dniu , dzieci wraz z rodzicami, dziadkami ,rodzeństwem i ks. Pawłem wzięły udział w pielgrzymce na Jasną Górę.

Przed obrazem Jasnogórskiej Pani, dzieci dziękowały za dar Pierwszej Komunii, modliły się o zdrowie, Boże błogosławieństwo i szczególną opiekę Matki Bożej dla siebie, swoich rodziców i najbliższych. Obecność przed cudownym obrazem oraz czynny udział w liturgii słowa, był dla nich niezwykłym przeżyciem. Po uroczystej mszy świętej , sprawowanej przez ks. Pawła, mali pielgrzymi udali się na spacer po sanktuarium oraz zakupili pamiątki. Krótkie zapoznanie się z historią powstania sanktuarium i obrazu Czarnej Madonny, pozwoliły szczególnie dzieciom , zrozumieć jak ważne jest to miejsce dla Polaków. Od wieków, ludzie zanoszą swoje prośby i modlitwy przed oblicze Jasnogórskiej Pani. W drodze powrotnej uczestnicy zatrzymali się w Olsztynie , gdzie zwiedzili ruiny zamku, a następnie udali się na ognisko. Wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku, było okazją do wspólnej zabawy i rozmowy. Dzięki wspaniałej organizacji wyjazdu, pomimo niesprzyjającej pogody, dzień ten był bardzo udany. Dzieci wróciły zadowolone i uśmiechnięte, a wrażenia z pielgrzymki pozostaną na długo w ich pamięci.

Agnieszka Gołkowska

Zdjecia: Rodzice

Jasnora 2019

jasna gora 19

Jasna Góra 2019

jasna gora 19

jasna gora 19

komunia

"Człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest jego prawdziwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostatecznie przeznaczenie"