Srebrny Jubileusz Święceń Kapłańskich Ks. Proboszcza

4 września 2018 r. przeżyliśmy w naszym parafialnym kościele uroczystość z okazji 25-lecia święceń kapłańskich ks. Proboszcza Piotra Pilśniaka. Mszę Świętą sprawował i homilię wygłosił Jego Ekscelencja ks. Biskup Grzegorz Kaszak. Pasterz podkreślił znaczenie powołań kapłańskich i trudnej pracy każdego kapłana. Po Mszy Świętej było wiele życzeń dla Jubilata, składanych przez przedstawicieli grup parafialnych oraz zespołu “Grodźczanie”. Ciekawym momentem na zakoczenie uroczystości było wystąpienie p. Stefanii Urgacz, która w pięknym, wierszowanym “sprawozdaniu” przedstawiła wszystkim obecnym dokonania ks. Proboszcza Piotra w naszej parafii - od momentu Jego przybycia do Grodźca - do chwili obecnej. Wystąpienie przyjęto gromkimi oklaskami. Mamy nadzieję, że ks. Proboszczowi starczy sił i zapału, a przede wszystkim zdrowia, do dalszego działania z Bożą pomocą i nieustającą opieką Matki Bożej - na następne i następne lata posługi kapłańskiej. Szczęść Boże.

Jadwiga i Jerzy Wieczorkowie.