Uroczystość wprowadzenia relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki

W piątek 19 października 2019 roku do kościoła św. Katarzyny w Grodźcu wprowadzono uroczyście relikwie krwi bł. ks.Jerzego Popiełuszki. Mszę ś w. celebrował kanclerz kurii sosnowieckiei ks .dr. Mariusz Karaś.

Fot Jerzy Wieczorek