Nasz Kościół, nr 782 (21.04.2024r)

ROZWAŻANIA NAD SŁOWEM BOŻYM

Słowa Ewangelii według świętego Jana:

Jezus powiedział: „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca”.

Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce (J 10,11).

Dobry pasterz tuli w ramionach jedna odnaleziona owcę: „Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedna z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ja znajdzie? (Ł 15,4).

W owcy, którą Jezus trzyma w ramionach, możemy odnaleźć zarówno grzesznika, jak i świętego.

Nie przesadzajmy tak bardzo, że otacza nas większość dobrych ludzi. Jest tez wielu niedobrych gałganów, łajdaków, może więcej niż dziewięćdziesięciu dziewięciu, i trzeba szukać wciąż tego jednego dobrego, sprawiedliwego i pobożnego. Przecież najlepszy najczęściej jest poturbowany w życiu. Trzeba go nieraz szukać w cierniach, bo to, co najświętsze, najczystsze, bywa bardzo poranione.

Poturbowani w życiu są zarówno grzesznicy, jak i święci.

ks. Jan Twardowski

 

 

„ O RESPEKTOWANIU KONSTYTUCYJNYCH PRAW DO OCHRONY MACIERZYŃSTWA, ZDROWIA ORAZ ŻYCIA KOBIET I DZIECI” - Oświadczenie Krajowej Rady ds. Duszpasterstwa Kobiet przy Delegacie Konferencji Episkopatu Polski - Warszawa, dnia 13 kwietnia 2024r.

 

W imieniu milionów kobiet wyrażamy nasz zdecydowany sprzeciw wobec twierdzenia, że aborcja, czyli zabijanie dziecka w okresie prenatalnym, jest prawem kobiety.

W związku z decyzją Sejmu, dotyczącą projektów ustaw postulujących legalizację aborcji, apelujemy o pełne respektowanie praw kobiet i ich dzieci zgodne z Konstytucją RP. Są to m. in. Prawo każdego człowieka do życia (art. 38), do ochrony macierzyństwa (art. 18) oraz zdrowia (art. 68), a także respektowania praw rodziców (art. 48) oraz wolności sumienia i wyznania (art. 30)

Nie aprobujemy poglądu, że aborcja jest wyrazem wolności kobiet i ich praw. Powoduje ona śmierć poczętego dziecka i jest przyczyną śmierci kobiety, która staje się drugą ofiarą. Ponadto, aborcja zaburza system hormonalny kobiet. Każda pacjentka ma |prawo do rzetelnej informacji na temat tych zagrożeń oraz psychofizycznych powikłaniach poaborcyjnych.

Jesteśmy także bardzo poruszone zapowiedzią całkowitego usunięcia ustawowej pomocy ze strony państwa i gmin dla kobiet spodziewających się dziecka, a będących w trudnej sytuacji życiowej. Propozycja ustawy „O świadomym rodzicielstwie” nie proponuje w to miejsce niczego, oprócz aborcji, dokonywanej na koszt podatnika w ramach publicznej opieki zdrowotnej. Organizacje pozarządowe i kościelne prowadzą wiele działań pomocowych, ale bez wsparcia ze strony państwa będą one znacznie ograniczone.

Przypominamy, że prawo do życia wynika z prawa naturalnego. Życie jest wielkim darem Boga. Rozpoczyna się ono od poczęcia, czyli połączenia się komórek rodzicielskich. Powstaje wówczas nowa, unikalna osoba ludzka, która rozwija się w łonie matki. Jest to niepodważalny fakt, potwierdzony przez nauki biologiczne.

W imieniu Krajowej Rady ds. Duszpasterstwa Kobiet Przewodnicząca Agnieszka Kałuża

Do wiadomości:

Prezydent RP Andrzej Duda

Premier Rządu Donald Tusk

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia

Panie i Panowie Posłowie RP

Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Wiącek

Środki Społecznego Przekazu

 

ŻYCZENIA

W dniu urodzin życzymy Ci: subtelnej niecierpliwości wiosny, łagodnego wzrastania lata, cichej dojrzałości jesieni i mądrości dostojnej zimy. Wielu chwil radości, aby każdy dzień był dla Ciebie niezapomnianą przygodą i powodem do zadowolenia. Chcielibyśmy, aby nigdy nie zabrakło Ci miłości najważniejszych osób w Twoim życiu. Bądź zawsze szczęśliwy i wyrozumiały. I oby nigdy nie opuszczał Cię dobry nastrój. A Matka Boża i Twój św. Patron Jerzy niech każdego dnia mają Cię w swojej opiece.

żona Jadwiga oraz córki Anastazja i Katarzyna z rodzinami

 

KOMENTARZ DO EWANGELII

Już tradycyjnie w całym Kościele IV Niedziela Wielkanocna obchodzona jest jako Niedziela Dobrego Pasterza. To dzień szczególnej modlitwy wspólnoty wierzących o liczne i święte powołania do służby Bożej. Dzisiejsza Ewangelia jest więc dla nas wszystkich lekcją modlitwy, wskazuje bowiem, o co powinniśmy się modlić, jakich pasterzy dla Kościoła wypraszać u Boga. Greckie oryginale wyrażenie Dobry Pasterz (gr. Καλός Ποιμήν) tłumaczyć możemy także jako Piękny Pasterz. W jednej z adhortacji św. Jana Pawła II przeczytamy, że pośród wielu zadań osób życia konsekrowanego wyjątkowo ważnym jest ukazywanie Chrystusa – Pasterza jako nieskończonego piękna, które samo zdolne jest zaspokoić wszystkie pragnienia ludzkiego serca (Jan Paweł II, Vita Consecrata 16). Słowo καλός zostało użyte w Ewangelii dwukrotnie również w odniesieniu do wina, jakie Chrystus ofiarowuje weselnikom w Kanie Galilejskiej. Łącząc te dwa wydarzenia, możemy więc w sensie duchowym widzieć w Dobrym Pasterzu kogoś, kto nie ucieka we własne życzeniowe interpretacje rzeczywistości, ale dotyka realnych problemów różnorakich braków i to, co bezwartościowe, z Bożą pomocą stara się przekształcić na drogocenny dar dla całej zgromadzonej na świętowaniu wspólnoty.

ks. Piotra Lipca

 

ZAŚLUBIENI

  • Elżbieta BEDNARSKA z domu KUREK i Stanisław BEDNARSKI

 

ZMARLI

  • Zbigniew PRZYBYŁA

 

 

Wszystkim obchodzącym w najbliższym tygodniu imieniny i rocznice urodzin oraz rocznice zawarcia sakramentu małżeństwa, życzymy szczególnego błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej, potrzebnych łask i wstawiennictwa św. Patronów

Życzy Redakcja NK

 

 

Redakcja: Ks. Piotr Pilśniak Grzegorz Pieńkowski, Jadwiga i Jerzy Wieczorek

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. +48 32 267 35 36; + 48 883 159 522

Życzenia, artkuły oraz wiersze można przysyłać pocztą elektroniczną na adres NK.

Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzenia korekty nadesłanych tekstów.

Nr konta parafii: 42 2490 0005 0000 4500 3360 5563

"Bądźcie na tym świecie nosicielami wiary i nadziei chrześcijańskiej, żyjąc miłością na co dzień. Bądźcie wiernymi świadkami Chrystusa zmartwychwstałego, nie cofajcie się nigdy przed przeszkodami, które piętrzą się na ścieżkach Waszego życia. Liczę na Was. Na Wasz młodzieńczy zapał i oddanie Chrystusowi".