Nasz Kościół, nr 507 (11.08.2019r)

ROZWAŻANIA NAD SŁOWEM BOŻYM

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza:

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc, będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie". Wtedy Piotr zapytał: "Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?" Pan odpowiedział: "Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby rozdawał jej żywność we właściwej porze? Szczęśliwy ten sługa, którego pan, powróciwszy, zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w sercu: Mój pan się ociąga z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; surowo go ukarze i wyznaczy mu miejsce z niewiernymi. Ów sługa, który poznał wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie poznał jego woli, a uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą".

Chrześcijaństwo jest dla nas wielką szansą, ale także niezwykle odpowiedzialnym zadaniem. To ewangeliczny program na życie, którego cel wyznaczył Bóg, a środki do niego prowadzące dobieramy dzięki wolności i rozumowi oświecanemu przez Ducha Świętego. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie, mówi Chrystus do uczniów. Dar życia, otrzymane talenty, a przede wszystkim ofiara Odkupiciela są dla nas wezwaniem do służby. One podnoszą nasze człowieczeństwo i potwierdzają naszą godność dzieci Bożych.

Michał Piotr Gniadek

 

ZAPROSZENIE NA DIECEZJALNO-GMINNE DOŻYNKI

Umiłowani Diecezjanie!

Po zakończeniu najważniejszych prac polowych i zebraniu plonów zbóż nadchodzi czas na świętowanie oraz uroczyste dziękczynienie Bogu za dary ziemi i owoce ciężkiej pracy rąk rolnika. Taką sposobnością są wpisujące się w piękną ludową tradycję dożynki, które są największym w roku świętem rolników, ogrodników, pszczelarzy i sadowników, będącym ukoronowaniem ich całorocznego trudu.

Tegoroczne Diecezjalno-Gminne Dożynki odbędą się w niedzielę 18 sierpnia w amfiteatrze w Rogoźniku.

Uroczystości dożynkowe przebiegać będą według następującego porządku:

  • godz. 14.00 – rejestracja grup wieńcowych
  • godz. 14.30 – konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy
  • godz. 15.00 – Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Diecezjalnego

Po Mszy św.: tradycyjny obrzęd dożynkowy i dzielenie się chlebem z tegorocznych plonów; ogłoszenie werdyktu komisji oceniającej wieńce dożynkowe

  • godz. 17.00 – występ Zespołu Folklorystycznego Pieśni i Tańca “Rogożanki”
  • godz. 18.00 – zabawy i animacje dla najmłodszych
  • godz. 19.00 – występ zespołu “Avocado”

Przekazuję słowa szacunku i uznania wraz z podziękowaniem za rolniczy trud, bardzo serdecznie zapraszam rolników, sadowników, ogrodników. pszczelarzy, działkowców, ich duszpasterzy oraz wszystkich wiernych diecezji sosnowieckiej, którzy doceniają ciężką pracę na roli, do wspólnej modlitwy i radosnego świętowania.

Z pasterskim błogosławieństwem

Wasz Biskup +

Grzegorz

 

ŻYCZENIA

Drogim Parafianom, z okazji odpustu na Górze DOROTKA, życzę przede wszystkim silnej wiary w Boga, odwagi w pełnieniu Jego woli, wstawiennictwa Matki Bożej Dobrej Przemiany i łaski dobrego zdrowia

Życzy Proboszcz

 

 Kochanej żonie i mamie Jadwidze z okazji urodzin, moc najserdeczniejszych życzeń zdrowia, długich lat życia, opieki św. Patronów, niech Matka Boża prowadzi Cię przez dalsze lata życia

życzy mąż i córki z rodzinami

 

ZMARLI

  • Leokadia Komorowska

 

 

Wszystkim obchodzącym w najbliższym tygodniu imieniny i rocznice urodzin oraz rocznice zawarcia sakramentu małżeństwa, życzymy szczególnego błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej, potrzebnych łask i wstawiennictwa św. Patronów

Życzy Redakcja NK

 

 

Redakcja: Jadwiga i Jerzy Wieczorek, Grzegorz Pieńkowski, Ks. Piotr Pilśniak

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Życzenia, artkuły oraz wiersze można przysyłać pocztą elektroniczną na adres NK.

Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzenia korekty nadesłanych tekstów.

Nr konta parafii: 42 2490 0005 0000 4500 3360 5563

"Niech wspaniałe świadectwa miłości Ojczyzny, bezinteresowności i heroizmu, jakich mamy wiele w naszej historii, będą wyzwaniem do zbiorowego poświęcenia wielkim narodowym celom"