Nasz Kościół, nr 640 (27.02.2022r)

ROZWAŻANIA NAD SŁOWEM BOŻYM

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza:

Jezus opowiedział uczniom przypowieść: "Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: „Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku”, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego. Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta".

Zbawieni otrzymają nowe ciała w dniu zmartwychwstania na życie wieczne. Będziemy podobni do Chrystusa pod każdym względem, bo już teraz jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. On żyje i my żyć będziemy, bowiem śmierci już więcej nie będzie. Kto wierzy w Niego. nie umrze na wieki, ale ze śmierci przeszedł do życia. Nasza praca dla Pana ma wieczny sens i znaczenie, a nagroda będzie niezniszczalna.

Marek Ristau

 

PATRON DNIA

Święty Gabriel od Matki Bożej Bolesnej, zakonnik – Franciszek Possenti urodził się w Asyżu 1 marca 1838 r. Jego ojciec piastował urząd gubernatora tego miasta. Franciszek odbywał studia najpierw u Braci Szkół Chrześcijańskich. Od roku 1850 uczęszczał do kolegium jezuitów. Należał do najlepszych uczniów. Po krótkim okresie zbyt swobodnej młodości 22 sierpnia 1856 r. wstąpił do klasztoru pasjonistów w Morovalle, gdzie przyjął imię zakonne Gabriel. Ojciec, był stanowczo przeciwny, by jego syn szedł do zakonu. Franciszek zdołał jednak przełamać opór ojca. Zmarł na gruźlicę 27 lutego 1862 r., mając 24 lata, nie doczekawszy święceń kapłańskich.

 

GŁOSZENIE SŁOWA

GDZIE JESTEŚ ODWAŻNY CZŁOWIEKU?

Jesteśmy uczniami Jezusa. Wobec narastających na świecie prześladowań wobec chrześcijan, postępującej schizmy w Kościele Katolickim oraz kroczącej wielkimi krokami apostazji, musimy opowiedzieć się za tym, jakimi ludźmi jesteśmy. Komu służymy. Kto jest naszym Panem. Pierwsi chrześcijanie gminy jerozolimskiej gromadząc się w trudnych czasach na modlitwie, modlili się o odwagę w głoszeniu słowa Bożego (Dz 4,23-31). Czy ich modlitwy pozostały bez odpowiedzi, a ich Bóg pozostał głuchym na prośby cierpiącej wspólnoty?

Naturą misyjną pierwotnego Kościoła było głoszenie słowa zbawienia, słowa o dobrej nowinie o zbawieniu nawet za cenę uwięzienia. Dziś wygląda to podobnie. Mamy zadanie głoszenia słowa we własnej rodzinie, w swoim najbliższym środowisku, w pracy, w parafii, wśród tych, którzy pragną i potrzebują słowa Prawdy. Nie możemy pozostać ślepi i głusi wobec tego, co dzieje się we współczesnym świecie, wobec narastających napięć i kryzysów, w obliczu osamotnienia i wyobcowania, ale przede wszystkim w sytuacji powszechnej utraty wiary.

Jak Duch przemawiał kiedyś przez Pisma oraz przez proroków, tak dziś przemawia przez chrześcijan głoszących słowo Boże. Duch, który działał w Starym Przymierzu, następnie wspierał pierwsze chrześcijańskie gminy, kontynuuje swe dzieło w życiu współczesnego Kościoła. Święty Łukasz przytacza słowa psalmu (Ps 2,1-2), w którym „burzą się narody i ludy knują rzeczy próżne” oraz „powstali królowie ziemi i książęta razem się zeszli przeciw Panu i Jego Pomazańcowi”. Jakże aktualnie te słowa brzmią także dzisiaj.

Bóg Starego i Nowego Testamentu działa na korzyść prześladowanych i uciskanych (Ps 145,7-9). W ten sposób prześladowanie, którego celem było rozbicie wspólnoty chrześcijańskiej, staje się czynnikiem jeszcze bardziej ją integrującym oraz prowadzącym do modlitwy, której owocem jest zstąpienie Ducha Św. i głoszenie orędzia zbawczego z mocą, aż po krańce ziemi (Dz 4,1-22). Wspólnota nie modli się o to, by prześladowania ustały i byłoby jej łatwiej żyć na co dzień, lecz o odwagę w głoszeniu słowa Bożego, NAWET ZA CENĘ ZNOSZENIA UCISKU. Uzdrowienia, znaki i cuda są dowodem, że Bóg towarzyszy swoją mocą tym, którzy głoszą Jego słowo. Zstąpienie Ducha Świętego na modlących się jest pierwszym rezultatem błagania skierowanego do Boga. Towarzyszy temu napełnienie duchem świętym i otrzymanie mocy do kontynuowania misji ewangelizacyjnej.

Jako uczniowie Jezusa jesteśmy zobowiązani do głoszenia słowa Bożego, do odważnego głoszenia Prawdy. Nie wolno nam pozostać obojętnymi. „Obyś był zimny, albo gorący”, w przeciwnym bowiem razie Bóg „cię wyrzucić ze Swoich ust” (Ap 3, 16). Łaska wiary daje poczucie obecności Boga i zwycięstwo w Jego imię. „Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię zwyciężyć, gdyż Ja jestem z tobą, mówi Pan, by cię ochraniać” – słyszy Jeremiasz (Jr 1,17-19). Jednym z darów Ducha Świętego jest dar męstwa – odwaga mówienia prawdy. Ta odwaga oznacza, że jesteś uczniem Chrystusa całym swoim życiem, aż po męczeństwo, albo On nie będzie chciał Cię znać, kiedy powróci powtórnie na ziemię. Odwaga ta mówi także o sile przeciwstawienia się władcom, nadużywającym swojej władzy. Odwagi Jeremiasza, Jana Chrzciciela czy wielu innych proroków nie da się wytłumaczyć jedynie po ludzku. Wojna na Ukrainie trwa już czwarty dzień. Prezydent Lech Kaczyński, sugerował, że zapędy imperialistyczne Rosji poprowadzą ją na Ukrainę, potem będą Republiki Nadbałtyckie, a na końcu Polska. Prośmy, aby Duch Święty rozświetlał drogi naszego życia i aby uzdalniał nas do codziennego dawania świadectwa Ewangelii.

Monika Kornaszewska-Polak

 

ZMARLI

  • Edward ROJEK
  • Jerzy KASPROWICZ
  • Józef MĘDREK
  • Czesław BAJER

 

ŻYCZENIA

Wszystkim obchodzącym w najbliższym tygodniu imieniny i rocznice urodzin oraz rocznice zawarcia sakramentu małżeństwa, życzymy szczególnego błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej, potrzebnych łask i wstawiennictwa św. Patronów

Życzy Redakcja NK

 

 

Redakcja: Ks. Piotr Pilśniak Grzegorz Pieńkowski, Jadwiga i Jerzy Wieczorek

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Życzenia, artkuły oraz wiersze można przysyłać pocztą elektroniczną na adres NK.

Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzenia korekty nadesłanych tekstów.

Nr konta parafii: 42 2490 0005 0000 4500 3360 5563

"Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom Świętości Boga"