Nasz Kościół, nr 653 (29.05.2022r)

ROZWAŻANIA NAD SŁOWEM BOŻYM

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza:

Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka”. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce pobłogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.

Jezus, zanim został wzięty do nieba, przykazał uczniom oczekiwać obietnicy Ojca, aż zostaną ochrzczeni Duchem Świętym, otrzymają moc Ducha Świętego i będą Jego świadkami po krańce ziemi. Jezus wstąpił do nieba i teraz wstawia się za nami przed obliczem Boga. Jezus zgładził grzech przez ofiarę z samego siebie, a drugi raz przyjdzie nie z powodu grzechu, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują.

Marek Ristau

 

KOMENTARZ DO EWANGELII

Wspominając Wniebowstąpienie Jezusa nie możemy zapominać, że choć nie jest On już obecny między nami w taki sposób, jak to miało miejsce, gdy chodził drogami Palestyny, to pozostał w najcenniejszych darach, jakimi są Eucharystia i Jego Słowo. Są to te przestrzenie naszego ziemskiego życia, w których możemy spotkać się z Nim każdego dnia. Czy korzystamy z tego daru należycie? Czy karmimy się Jego słowem i Ciałem? Te dary są drogą, która prowadzi nas ku wieczności, ku wypełnieniu się obietnicy, że Jezus poprzedził nas w drodze do Ojca. Papież św. Grzegorz Wielki pisał: „Toteż, najdrożsi bracia, tam winniśmy za Nim dążyć sercem, dokąd, jak wierzymy, ciałem wstąpił. […] Choć jeszcze duchem miotają zamieszki, jak kotwicę swej nadziei zarzućcie w wiecznej Ojczyźnie, umacniając swego ducha w prawdziwej światłości. Oto usłyszeliśmy, że Pan wstąpił do nieba” (In Evangelium, Homilia XXIX). Święto Wniebowstąpienia jest dla nas swoistym wezwaniem do pokuty i naprawy swojego życia, do zarzucenia kotwicy w wieczności, do której jesteśmy powołani. Jest też oczekiwaniem na obiecanego Ducha, który uzdolni nas do podjęcia zaproszenia bycia uczniem i odpowiedzi na wezwanie Pana: „Oto ja, poślij mnie”.

 

TWÓJ ANIOŁ STRÓŻ

Największym przymiotem Boga jest jego miłosierdzie. On troszczy się o swoje dzieci, zwłaszcza te najbardziej zagubione w chaosie współczesnej rzeczywistości. Wiele znaków czasu jest obecnie danych człowiekowi wierzącemu, aby rozpoznał godzinę Bożego nawiedzenia i łaski z nią związane. Wielu ludzi jednak je lekceważy, bądź ignoruje. Czasy apokaliptyczne są już nad nami. Czterej jeźdźcy apokalipsy przemierzają Ziemię; są to wojny, głód, zarazy i śmierć. Matka Boża w wielu miejscach na świecie przemawiała i przemawia do wybranych swoich apostołów przekonując, że nie zostało nam już dużo czasu do nawrócenia, nawrócenia sumień.

Każdy z nas otrzymał Anioła Stróża jako obrońcę i wspomożyciela na ziemskie pielgrzymowanie. Pomagają nam oni zwłaszcza w momentach trwogi, obaw, zwiedzenia czy błądzenia. Lecz kto dziś słucha świętych Aniołów Stróżów? Kto modli się do Anioła Stróża o pomoc w walce z przeciwnościami losu?

Każdy człowiek wiele zawdzięcza opiece swego niebiańskiego wspomożyciela. On czuwa nad każdym naszym krokiem, abyśmy nie zabłądzili w naszej ziemskiej wędrówce czy byśmy nie skręcili na manowce. On zawsze jest przy nas. Takie zadanie dostał od Stworzyciela i z niego musi się rozliczyć. Czy jednak pamiętamy o nim i zapraszamy go do wspólnej wędrówki na każdy dzień naszego życia? Możemy zapraszać ich do naszego życia zwłaszcza kiedy przyjmujemy komunię święta.

Anioł Stróż jest bezpośrednim, a do tego wiernym, świadkiem Twojego życia. Aniołowie obserwują nas na co dzień, w naszych wzlotach i upadkach, w świętości i grzeszności. Wiedzą o nas wszystko, także to, jak najlepiej poprowadzić każdego z nas na drogę zbawienia. Możemy prosić ich o dobre przygotowanie do sakramentu pokuty. Należy prosić ich o niezbędną pomoc w każdej sprawie, w każdej kwestii. Współpraca ta nie tylko gwarantuje bezpieczeństwo dla osoby wierzącej, ale także prowadzi poprzez duchowy wzrost i rozwój do większej świętości i bliskości z Bogiem, Jezusem Chrystusem i Matką Przenajświętszą. Mogą pomagać nam w każdej pracy i w każdym trudzie, podsuwać dobre pomysły z inspiracji Ducha Świętego.

Prosząc w prostych, codziennych sprawach Pana Boga, należy także prosić, aby nasza potrzeba się spełniła, aby została wypełniona. Naszymi wystawiennikami u Boga mogą być Aniołowie Stróżowie, tak jak wstawienniczką i pośredniczką łask Bożych jest Maryja. Kiedy modlitwa nasza nie może być ukończona z ważnego powodu, można poprosić Anioła Stróża o ukończenie tej modlitwy. Nie należy obawiać się korzystać z wielkiego potencjału, jaki Bóg dał aniołom dla strzeżenia dusz ludzkich przed grzechem i złem. Aniołowie mają także moc łagodzenia wszelkich sporów i konfliktów, także wojennych. Jednak w tym ostatnim przypadku potrzeba wyjątkowo dużej rzeszy wiernych modlących się w intencjach pokoju dla danego kraju.

Współpraca z Panem Bogiem polega także na współpracy z Aniołami Stróżami. Takie działanie pomaga zrealizować o wiele więcej dobra na Ziemi. Aniołowie oraz Maryja pomogą skontaktować się z kimś, z kim nie ma kontaktu, a jest ważna potrzeba przekazania pilnej wiadomości. Upadli aniołowie dostali pozwolenie na działanie od Boga, aby wierni mieli szansę na większe uświęcenie siebie, zdobycie świętości życia oraz chwały w Niebie.

Aniele Boży Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój! Święty Michale Archaniele, módl się za nami!

dr Monika Kornaszewska-Polak

 

ZMARLI

  • Kazimiera OCIŃSKA
  • Helena WOJAS
  • Ryszard POGODA

 

ŻYCZENIA

Wszystkim obchodzącym w najbliższym tygodniu imieniny i rocznice urodzin oraz rocznice zawarcia sakramentu małżeństwa, życzymy szczególnego błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej, potrzebnych łask i wstawiennictwa św. Patronów

Życzy Redakcja NK

 

 

Redakcja: Ks. Piotr Pilśniak Grzegorz Pieńkowski, Jadwiga i Jerzy Wieczorek

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. +48 32 267 35 36; + 48 883 159 522

Życzenia, artkuły oraz wiersze można przysyłać pocztą elektroniczną na adres NK.

Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzenia korekty nadesłanych tekstów.

Nr konta parafii: 42 2490 0005 0000 4500 3360 5563

"Dzisiaj jesteście małym płomykiem, ale dzięki łasce Bożej możecie się stać płonącą pochodnią, niosącą światło Ewangelii i ciepło waszej wzajemnej miłości i przyjaźni wszystkim rodakom"