Historia Chóru Parafialnego "Katarzyna" cz. I

90 lat temu w 1924r. w kościele parafialnym pw. św. Katarzyny w Grodźcu stanowisko organisty objął Feliks Roman Kostulski, powołując do działania czterogłosowy chór mieszany, który zapoczątkował długoletnią działalność śpiewaczą w Grodźcu .

Czterogłosowy chór mieszany głównie rekrutował się z amatorskiego chóru „LIRA”, działającego przy Kopalni „Grodziec” oraz muzyków zrzeszonych w orkiestrach dętych przy Cementowni „Grodziec”, Kopalni „Grodziec” oraz orkiestry wiejskiej .

Chór przetrwał lata okupacji, a po wojnie został reaktywowany w 1945r. przez organistę, kresowiaka Stanisława Zajkowskiego oraz proboszcza parafii ks. Juliana Sumę. Wzmocnili liczebnie skład dokonując naboru spośród harcerzy zrzeszonych w licznie powstałych organizacjach w Grodźcu . Od 1956 roku organistą prowadzącym chór był Edward Ponczek, a od roku 1989 do dzisiaj chór prowadzi organista i chórmistrz, absolwent Salezjańskiej Szkoły Organistowskiej w Przemyślu - Stanisław Sochacki. Chór działał do 2012r. w ramach Grodzieckiego Towarzystwa Śpiewaczego „Katarzyna” i pod taką nazwą został zarejestrowany w Polskim Związku Chórów i Orkiestr - Oddział Śląski w Katowicach. Obecnie chór nie jest zrzeszony.

Potocznie nazywany jest chórem „Katarzyna”. Ma w swym repertuarze około 150. pieśni. Są to utwory zarówno religijne, jak i świeckie, w tym: patriotyczne, harcerskie, ludowe. W swym repertuarze ma utwory wybitnych klasyków muzyki: Bach, Mozart, Gounod, Górecki, Boys, Beethoven, Moniuszko, Frank oraz innych kompozytorów.

Chór śpiewa w każdą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 9,30, uczestniczy we wszystkich uroczystościach kościelnych i świeckich, które odbywają się na terenie Będzina i okolicy. Chór zaznaczył swoją obecność śpiewając podczas Mszy św. w kościołach innych województw (kieleckie, częstochowskie, małopolskie, lubelskie, wrocławskie, opolskie, mazowieckie). Uczestniczył w zbiorowym śpiewie połączonych chórów Diecezji Sosnowieckiej i Filharmonii Śląskiej w Katowicach podczas pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II w Sosnowcu.

Chór na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat koncertował także poza granicami kraju, reprezentując Będzin i muzykę chóralną w Austrii /Kahlenberg/, Ukraina /Bazylika Metropolitalna we Lwowie/, Czechy /Jabłonkowo/, Litwa /Kasjadores, Zasilu i Wilno - przed ołtarzem Matki Boskiej Ostrobramskiej/.

Wielkim pasjonatem chóru był proboszcz naszej parafii śp. Ks. Kanonik Stanisław Wojtuszkiewicz, który ufundował dla chóru stroje galowe, a także uczestniczył wielokrotnie w koncertach wyjazdowych.

W 2007r. wraz z Zarządem Chóru Proboszcz przyjął współorganizację eliminacji V Edycji Pieśni Maryjnej Magnificat w kościele św. Katarzyny, które prowadziła nieodżałowana Dyrektor Artystyczny PZChiO w Katowicach mgr Barbara Zielonka-Rusin.

Dzięki pasji ludzi, pracy organisty-dyrygenta chóru oraz społecznie działającym Zarządom, chór może poszczycić się wielkim dorobkiem koncertowym w ostatnim dziesięcioleciu.

Chór na 80-lecie swojego istnienia w 2004r. otrzymał Złotą Odznakę Okręgowego ZChiO w Katowicach. Również w 2004r. otrzymał nagrodę Urzędu Miasta Będzina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury. Staraniem Zarządu pod przewodnictwem Włodzimierza Rojka w 2004r. została wydana monografia pt.: „80-lecie Chóru Katarzyna”.

opr. Jolanta Nikodem i Dorota Duś

"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi"