Historia Chóru Parafialnego "Katarzyna" cz. II

Chór Parafialny „KATARZYNA” brał udział w eliminacjach pierwszej edycji Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie, a także w Tyskich Spotkaniach Kolędowych.

Od kilku lat chór co roku w styczniu uczestniczył w Adoracji Żłóbka Dzieciątka Jezus w Katowicach-Panewnikach, śpiewając w połączonym chórze składającym się z kilkuset śpiewaków, z udziałem Orkiestr Dętych działających przy zakładach pracy.

Chór gościł także kilka razy w klasztorze na Jasnej Górze w Częstochowie, śpiewając Matce Bożej Częstochowskiej, w Sanktuarium w Łagiewnikach, w Sanktuarium na Krzeptówkach w Zakopanem, w Bazylice św. Anny na Górze św. Anny . W 2007r. Starosta Powiatu Będzińskiego odznaczył Dyrygenta Chóru - Stanisława Sochackiego, Prezesa Zarządu Chóru - Jolantę Nikodem oraz członka chóru i Dyrygenta Orkiestry Dętej OSP „Grodziec” - Kazimierza Słowińskiego medalem za wkład w pracę społeczną na rzecz rozwoju Powiatu Będzińskiego. Dzięki staraniom obecnego Zarządu Chóru w 2008r. nagrana została płyta CD z repertuarem całorocznym pieśni kościelnych. Płyta zawiera 15 utworów.

Zespół liczył w różnych okresach od 25 -40 osób. Od ponad 50 lat i więcej w chórze śpiewają: Hadryś Wanda, Czajer Natalia, Helena Prochacka, Niedbał Irena, Smółka Jan, Rojek Włodzimierz. Wszyscy stanowią jego historię, ale także wzór do naśladowania za wierność muzyce.

Zarząd Chóru wystąpił w 2009r. do PZChiO /Oddział Śląski w Katowicach o uhonorowanie członków chóru za długoletnią pracę w zespole. Z okazji jubileuszu 85-lecia istnienia Chóru „Katarzyna” Złote Odznaki Honorowe PZChi O otrzymali: Natalia Czajer, Helena Bosak, Krystyna Rojek, Helena Prochacka, Irena Niedbał, Wanda Łukasik, Zofia Katolik, Mirosława Gdesz, Jan Smółka, Włodzimierz Rojek, dyrygent Stanisław Sochacki oraz pośmiertnie Witold Gubała – długoletni Prezes Zarządu Chóru.

Za śpiew w chórze do 20 lat Srebrne Odznaki Honorowe otrzymali: Krystyna Duś, Helena Bilczyńska, Zdzisława Cytarzyńska, Janina Kwinta, Janina Wieczorek, Władysława Zagórna, Małgorzata Kiewlicz, Dorota Duś, Jolanta Nikodem, Adam Rojek, Kazimierz Słowiński, Krzysztof Duś, Ryszard Zadros.

Za staż do 10 lat śpiewania w chórze Brązowe Odznaki Honorowe PZChiO otrzymali: Barbara Musiałek, Ewa Ciopalska, Barbara Zimny, Elżbieta Gwóźdź, Janusz Zimny, Marek Lupa, Tadeusz Wechciński, Adam Duś, Włodzimierz Adamski.

Męska część chóru pod dyrekcją Stanisława Sochackiego w 2010r. uczestniczyła w nagraniu płyty Srebrne lustra i wystąpiła z solistami w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie , wykonując utwór „In Memoriam” w hołdzie dla tragicznie zmarłego w katastrofie smoleńskiej posła Grzegorza Dolniaka.

Nie małym przeżyciem artystycznym był udział chóru w dniu 10.04.2011r. w kościele św. Katarzyny z połączonymi chórami zespołu muzyki sakralnej „LUMEN” w POP Oratorium „Miłosierdzie Boże”. Wszystkie ważniejsze wydarzenia związane z pracą chóru są odnotowane w kronice. Od 2002r. chór posiada własną kronikę, starannie prowadzoną przez kronikarza Janusza Zimnego obecnie Sekretarza Zarządu przy współudziale członków zespołu.

Obecny skład Zarządu Chóru to: Jolanta Nikodem – Prezes, Krzysztof Duś – Wiceprezes, Mirosława Gdesz – Wiceprezes, Dorota Duś – Skarbnik i Janusz Zimny – Sekretarz. Rok 2014 to jubileusz 90-lecia istnienia Chóru „Katarzyna”. Tak znaczący jubileusz 90 lat nie przerywanej prawie działalności chóru pozwala wyrazić nadzieję, że długoletnia tradycja śpiewu chóralnego w Grodźcu zostanie zachowana.

opr. Jolanta Nikodem i Dorota Duś

"Dzisiaj jesteście małym płomykiem, ale dzięki łasce Bożej możecie się stać płonącą pochodnią, niosącą światło Ewangelii i ciepło waszej wzajemnej miłości i przyjaźni wszystkim rodakom"