Nasz Kościół, nr 717 (22.01.2022r)

ROZWAŻANIA NAD SŁOWEM BOŻYM

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza:

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: "Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło". Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: "Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie". Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: "Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi". Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.

Jedna jest wiara i jeden Duch, dlatego wszyscy jesteśmy jedno w Chrystusie. Wierzymy w Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, naszego Pana i Zbawiciela. On umarł za grzechy nasze według Pism i dnia trzeciego został wskrzeszony według Pism. Wierząc w Niego, mamy Jego Ducha i jesteśmy jedno w Duchu. Kto zaś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy i pozostaje poza Ciałem Chrystusa, którym jest Kościół Boży, filar i podpora prawdy.

Marek Ristau

 

DALSZE ZMIANY

Ostatni kwartał ub. roku w naszej parafii obfitował w kilka ważnych wydarzeń. Otóż, po czterech latach, powróciły odrestaurowane ołtarze z bocznych kaplic. Prace te wykonały firmy : „RENO- ARTE” Konserwacja Zabytków i Dzieł Sztuki - Aneta Krawczyk i „ARTOM” Tomasz Krawczyk - Konserwacja Drewna i Pozłotnictwo z Krzeszowic. Powróciły również pięknie odrestaurowane obrazy: Patronki naszej parafii św. Katarzyny i św. Izydora. Renowacje wykonała prof. Małgorzata Nowalińska z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Przy okazji dokonano pewnej zmiany – w dotychczasowej kaplicy św. Ojca Maksymiliana Kolbego, w ołtarzu umieszczono odrestaurowany obraz św. Katarzyny, a kaplica nosi Jej miano.

Należy wspomnieć, że w starym kościele był ołtarz św. Katarzyny do czasu jego rozbudowy. Zwieńczeniem renowacji ołtarza głównego jest wymiana dotychczasowego tabernakulum – na odnalezione i poddane odnowieniu zabytkowe tabernakulum, które pięknie komponuje się z całością ołtarza. Wszystkie te dokonania w naszej świątyni poświęcił Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak w czasie uroczystej Mszy św. odpustowej w dniu 25 listopada.

Postępują również prace budowlane przy remoncie wikariatu i budynku byłego Kółka Rolniczego ( podwyższono mury i wykonano dach).

Wszystkie te poczynania nie byłyby możliwe, gdyby nie troska o naszą parafię i zapobiegliwość obecnego proboszcza ks. Piotra Pilśniaka.

 

PATRON DNIA

Święty Wincenty Pallotti, prezbiter urodził się 21 kwietnia 1795 r. i pracował przez całe życie w Rzymie. Po ukończeniu szkoły podstawowej i gimnazjalnej Wincenty zapisał się na studia filozoficzne, a potem teologiczne na papieskim uniwersytecie "Sapienza", które uwieńczył podwójnym doktoratem. Jako doktor filozofii i teologii, a także magister filologii greckiej, w latach 1819-1829 wykładał na uniwersytecie. W latach 1827-1840 był ojcem duchownym w wyższym seminarium rzymskim. 4 kwietnia 1835 roku założył Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego, charakteryzujące się nowatorskim programem duszpasterskim, który opiera się na współpracy świeckich i duchownych. Do dziś centralną część tego dzieła stanowią księża i bracia pallotyni oraz siostry pallotynki. Zmarł 22 stycznia 1850 r. z powodu choroby, której nabawił się spowiadając w zimnym kościele, oddawszy swój płaszcz żebrakowi.

 

MODLITWA ŚW. JANA PAWŁA II O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

Boże, Ojcze Pana naszego, Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela, dozwól, abyśmy uświadamiali sobie wielkie niebezpieczeństwa, w jakich pogrążają nas nieszczęsne podziały. Spraw, aby znikła wszelka nienawiść, wszelkie przesądy, wszystko, co może nam stawiać przeszkody na drodze do zjednoczenia i Bożej zgody. Jak jest tylko jedno Ciało i jeden Duch i jedna nadzieja, którą otrzymaliśmy, jak jest jeden Pan, jeden chrzest, jedna wiara, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, tak też spraw, abyśmy mogli żyć zjednoczeni świętymi węzłami prawdy i pokoju, wiary i miłości i jedną myślą oraz jednym głosem mogli wychwalać Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

ZAPROSZENIE

W trosce o naszą wspólnotę parafialną oraz jej rozwój, serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach, w każdą ostatnią niedzielę miesiąca po wieczornej Mszy świętej o godz. 17:00 w salce na plebanii.

Pragniemy, aby każdy z Was poczuł się częścią naszej wspólnoty. Comiesięczne spotkania w duchu chrześcijańskim będą miały charakter otwarty i niezobowiązujący, a cel jaki będzie im przyświecał to odświeżenie istniejących oraz nawiązanie nowych relacji nie tylko między nami, ale również z naszym Bogiem. Najbliższe stacjonarne spotkanie odbędzie się 29 stycznia 2023r.

Natomiast na nasze inauguracyjne – wyjazdowe spotkanie zapraszamy do wyjątkowego miejsca jakim jest „Betlejem” w Jaworznie. Będziemy podziwiać m.in. żywą szopkę, wystawę szopek bożonarodzeniowych pochodzących z różnych zakątków świata, a przy wspólnym ognisku poznamy życie tamtejszej wspólnoty. Wspólny nasz wyjazd planujemy w dniu 28 stycznia 2023r. o godz. 15:00 z pod plebanii.

Szczegółowe informacje udzielają Ilona i Bolesław Dobrzańscy (tel. 607926567) oraz ks. Proboszcz (tel. 883 159 522).

Zgłoszenia przyjmujemy do 26 stycznia 2023r.

 

ŻYCZENIA

Wszystkim obchodzącym w najbliższym tygodniu imieniny i rocznice urodzin oraz rocznice zawarcia sakramentu małżeństwa, życzymy szczególnego błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej, potrzebnych łask i wstawiennictwa św. Patronów

Życzy Redakcja NK

 

 

Redakcja: Ks. Piotr Pilśniak Grzegorz Pieńkowski, Jadwiga i Jerzy Wieczorek

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. +48 32 267 35 36; + 48 883 159 522

Życzenia, artkuły oraz wiersze można przysyłać pocztą elektroniczną na adres NK.

Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzenia korekty nadesłanych tekstów.

Nr konta parafii: 42 2490 0005 0000 4500 3360 5563

"Dzisiaj jesteście małym płomykiem, ale dzięki łasce Bożej możecie się stać płonącą pochodnią, niosącą światło Ewangelii i ciepło waszej wzajemnej miłości i przyjaźni wszystkim rodakom"