Co czyni człowieka wolnym?

O PRZECIWSTAWIANIU SIĘ ZŁU

Wiele wydarzeń, w których uczestniczymy na co dzień, wzbudza nasze kontrowersje i niezgodę. Czy to będzie sytuacja polityczna, sytuacja ekonomiczna, wysokie ceny paliwa czy choćby dziury w drodze. Mamy tendencję do tego, aby komentować, narzekać, żalić się, mieć pretensje. I na tym często poprzestajemy. Zło dzieje się obok nas, a my na to mimowolnie zgadzamy się.

Kluczem do przeciwstawienia się złu (w różnych postaciach) jest praktykowanie trzech zasad: samoświadomości, wrażliwości na sytuację oraz sprytu na co dzień. A oto szczegółowe wskazówki postępowania:

  1. Przyznanie się do błędu: „Nie miałem racji”, „Przepraszam”. Nie należy usprawiedliwiać czy racjonalizować naszych błędów, tym samym poświęcając im masę czasu. Należy je zostawić za sobą i iść do przodu.
  2. Bądź uważny. Nie zawsze zwyczajowe sposoby rozwiązywania problemów sprawdzają się w nowych sytuacjach. Stare nawyki hamują nas przed poszukiwaniem nowych rozwiązań. Należy włączyć wówczas myślenie krytyczne i refleksyjne. Najpierw pomyśleć, potem działać. Doraźnie środki nie zawsze skutecznie rozwiązują skomplikowane sytuacje.
  3. Przyjmij odpowiedzialność za swoje decyzje i działania. Usiądź za sterem swego życia. Nie mów, że to sytuacja zdecydowała o tym, czy o innym wydarzeniu. Ktoś mnie do tego zmusił. Każdy z nas jest panem własnego losu i sam podejmuje decyzje.
  4. Umacniaj swoją wartość. Bądź odważny w wyrażaniu słusznych opinii. Nie pozwól traktować się anonimowo i „tak, jak wszystkich”. Każdy z nas jest chrześcijaninem, to wielkie i odważne zadanie, lecz wiemy, kto stoi zawsze u naszego boku.
  5. Nie ulegaj pozornym autorytetom. Tym, którzy uzurpują sobie prawo do władzy i posłuszeństwa innych. Ceń u innych mądrość, kwalifikacje, doświadczenie, ale nie zajmowaną pozycję czy status finansowy.
  6. Znajdź grupę, w której będziesz akceptowany za to, kim naprawdę jesteś, a nie kosztem własnych poglądów. Pragniemy przynależności i akceptacji innych, lecz ta potrzeba musi być wyważona, bo może się zdarzyć, że ktoś wykorzysta bezpodstawnie nasze zaufanie.
  7. Podejmując ważne decyzje miej na względzie zarówno własny układ odniesienia, czyli twoje osobiste wartości i normy, ale także przeprowadź analizę kosztów i korzyści w odniesieniu do przyszłych konsekwencji twoich działań. To pomaga bardziej świadomie podjąć trudną decyzję i umacnia w postanowieniach.
  8. Nie poświęcaj siebie w zamian za złudzenie bezpieczeństwa. Potrzeba bezpieczeństwa jest potężną siłą zachowania ludzkiego. Manipulatorzy najczęściej uzyskują władzę nad nami, oferując nam pozorne bezpieczeństwo, w zamian za zrzeknięcie się części swej wolności osobistej.

WOBEC PRZECIWNOŚCIOM

Nie pozwól, aby przeciwności losu zniszczyły twoje siły, zamiary i nadzieję. W każdej trudnej sytuacji jest jakieś wyjście. Znajdą się ludzie i możliwości, które wesprą twoje słuszne zamiary. Nie piętrz trudności w wyobraźni. Często mówi się, że „nieszczęścia chodzą parami”, a w konsekwencji mamy jedynie czarną wizję przyszłości z wątpliwym zakończeniem. Aby eliminować trudności, należy je analizować i skutecznie im przeciwdziałać, krok po kroku. Te problemy należy postrzegać tylko jako to, czym są. Nie należy oddawać im własnej energii, wyolbrzymiać ich poprzez nasz lęk o przyszłość. Trudności mają to do siebie, że są umiejscowione w czasie: przyszły i kiedyś przeminą.

Postawa chrześcijanina zobowiązuje do wypowiedzenia z wiarą słów: „Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia” (Flp 4,13). To potężne zdanie przeciwko złu i bezsilności, które nas otaczają i czasem się nam udzielają. „Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam” (Rz 8,31). Pamiętajmy o tym zawsze.

Monika Kornaszewska-Polak

"Gdy będzie wam trudno, gdy będziecie w życiu przeżywać jakieś niepowodzenie, czy zawód, niech myśl wasza biegnie ku Chrystusowi, który was miłuje, który jest wiernym towarzyszem i który pomaga przetrwać każdą trudność".