"Dla mnie zaś dobrze jest być blisko Boga"

Te słowa zaczerpnięte z Psalmu 73 były mottem tegorocznych Ekumenicznych Dni Biblii, które przeżywaliśmy w minionym tygodniu. Na zakończenie tych dni, w sosnowieckiej katedrze miało miejsce ekumeniczne nabożeństwo biblijne, któremu przewodniczył bp Grzegorz Kaszak. W tym nabożeństwie uczestniczyli także bp Piotr Skucha, bp Roman Pindel – biskup diecezjalny Diecezji Bielsko – Żywieckiej, a także przedstawiciele innych Kościołów, m.in. bp ewangelicko – augsburski Paweł Anweiler, bp ewangelicko – metodystyczny Andrzej Malicki, ks. Mitrat Sergiusz Dziewiatowski z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz kapłani z Kościołów ewangelicko-augsburskiego, Zborów Chrystusowych i polskokatolickiego, a także duchowieństwo naszej diecezji.

Spotkanie w sosnowieckiej katedrze było także punktem centralnym pielgrzymki Kręgów Biblijnych z naszej diecezji. Nie mogło na tej pielgrzymce zabraknąć Kręgu Biblijnego z parafii św. Katarzyny w Będzinie – Grodźcu. Od dwóch latach, z wakacyjną przerwą, w parafii odbywają się spotkania biblijne, których celem jest poznawanie Chrystusa. „Nieznajomość Pisma jest nieznajomością Chrystusa” – powie św. Hieronim. Słowo Boże to nie tylko zwykła książka, zaś spotkania biblijne to nie lekcje języka polskiego, na których omawia się Potop czy Krzyżaków. Już samo czytanie Pisma Świętego jest spotkaniem ze Słowem. Tym Słowem, które stało się ciałem i zamieszkało między nami – czytamy w prologu janowym. Słowem jest Jezus Chrystus. Chrześcijaństwo to religia naśladowania, kopiowania, kogo? Jezusa Chrystusa. To Chrystus mówi do każdego z nas: Pójdź za Mną. Za Mną nie znaczy obok, razem, przede mną. Za Mną oznacza: dokładnie stawiaj nogi na Moich śladach, czyli naśladuj. Jakże możesz naśladować kogoś, Kogo nie znasz, w myśl przytoczonych słów św. Hieronima.

W homilii podczas nabożeństwa biblijnego bp Roman Pindel analizował słowa Psalmu 73, motto tygodnia biblijnego. I doszedł do wniosku, że słowa te: „dla mnie zaś dobrze jest być blisko Boga” może wypowiedzieć tylko ten, kto rzeczywiście przy Bogu jest. Inaczej, skąd wiedziałby, że obecność przy Bogu jest dla niego dobra? Zatem Bóg musi być Osobą, bo relacja bliskości, która sprawia, że jest nam dobrze, może zachodzić tylko pomiędzy osobami. Bp Pindel zwrócił uwagę jeszcze na jedną prawdę, że „blisko Boga jest ten, kto swoją bliskość wyraża swoim postępowaniem. (...) Daleko od Boga jest się nie przez odległość, ale sposób postępowania, drogę, którą się wybiera”.

Poznawaj Jezusa Chrystusa nie tylko po to, by mieć wiedzę, ale po to, by umieć Go naśladować. Pismo Święte jest miejscem spotkania Boga. Zawsze kiedy otwierasz tę Księgę, rozpoczynasz swoją modlitwę, rozpoczynasz spotkanie z Tym, który chce zaprowadzić Cię do zbawienia – w końcu to jest celem naszego życia. Proś o łaskę Ducha Świętego by oświecił Twój umysł. „Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami” - napisze św. Paweł w liście do Rzymian (Rz 8,26). Dobrym miejscem na spotkanie ze Słowem Bożym jest Krąg Biblijny. W naszej parafii te spotkania mają miejsce we wtorki po Mszy Świętej wieczornej (czyli ok. 18:40) w salce na plebanii. Obecnie rozważamy Ewangelię według św. Mateusza, rozdział 11. Wystarczy tylko zabrać Pismo Święte i przyjść na spotkanie z Jezusem.

dk. Paweł

"Człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest jego prawdziwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostatecznie przeznaczenie"